Power BI Premium có những tính năng gì?

Chúng ta có thể sử dụng Power BI Premium cùng các tính năng để mở rộng quy mô ứng dụng và triển khai Power BI lớn hơn trong công ty. Power BI Premium cho phép nhiều người dùng hơn và tận dụng tối đa về năng suất và khả năng phản hồi, cảnh báo của Power BI.

Ví dụ: đối với Power BI Premium, tất cả người dùng trong công ty của bạn có thể truy cập các khả năng sau:

 1. Khả năng chia sẻ nội dung Power BI đến mọi người (ngay cả bên ngoài tổ chức của bạn) mà không cần phải mua license bản quyền người dùng.
 2. Quy mô và năng suất mở rộng cho các bảng báo cáo trong Power BI.
 3. Quyền cấp phép truy cập linh hoạt.
 4. Cung cấp tính năng tốt nhất cho trực quan hoá dữ liệu và khai thác thông tin chi tiết như phân tích dữ liệu theo hướng AI (Artificial Intelligence), tổng hợp và tái sử dụng các nguồn dữ liệu.
 5. Hợp nhất hoá các khả năng self-service của BI với sự đa dạng của Premium để hỗ trợ khối lượng công việc lớn hơn và quy mô rộng cho các doanh nghiệp.
 6. Cung cấp license để mở rộng BI tại chỗ cùng với Power BI Report Server.
 7. Hỗ trợ data residency theo khu vực (Multi-Geo) và khách hàng quản lý encryption keys cho dự liệu ở trạng thái nghỉ (BYOK).

Tổng quan về Power BI Premium

Bài viết này giới thiệu các tính năng chính trong Power BI Premium. Khi cần thiết, các liên kết đến các bài báo bổ sung với thông tin chi tiết hơn được cung cấp. Để biết thêm thông tin về Power BI Pro và Power BI Premium, hãy xem phần so sánh các tính năng của  Power BI pricing.

Power BI Premium Generation 2 (preview)

Gần đây, Power BI Premium đã phát hành phiên bản mới là Power BI Premium Generation 2, thường được gọi là Premium Gen2. Đây là phiên bản cho người dùng đăng ký Premium sử dụng thử các tính năng. Bạn có thể chọn sử dụng phiên bản Premium ban đầu hoặc chuyển sang sử dụng Premium Gen2. Chúng ta chỉ có thể sử dụng một trong 2 loại Premium.

Premium Gen2 cung cấp các bản cập nhật và trải nghiệm cải tiến sau:

 • Khả năng cấp license cho từng người Premium Per User.
 • Nâng cao hiệu suất trên mọi kích thước dung lượng và bất kỳ lúc nào. Vì vậy, hoạt động phân tích chạy nhanh hơn tới 16 lần trên Premium Gen2. Các hoạt động sẽ luôn thực hiện ở tốc độ cao nhất và sẽ không bị chậm lại khi tải công suất đạt đến giới hạn cuối cùng.
 • Quy mô lớn hơn:
 • Không giới hạn làm mới dữ liệu, không còn yêu cầu theo dõi lịch trình cho các tập dữ liệu được làm mới dựa trên năng lực của bạn.
 • Ít hạn chế bộ nhớ hơn.
 • Hoàn toàn tách biệt giữa tương tác báo cáo và làm mới theo lịch trình.
 • Cải thiện các chỉ số với dữ liệu sử dụng có dung lượng chuẩn hóa. Điều này chỉ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của quá trình phân tích mà dung lượng thực hiện chứ không dựa vào kích thước của nó, và mức độ truyền tải dữ liệu trên hệ thống khi thực hiện phân tích. Với các chỉ số được cải thiện, quá trình phân tích, lập kế hoạch ngân sách, khoản bồi hoàn và nhu cầu nâng cấp được hiển thị rõ ràng với báo cáo tích hợp. Các chỉ số cải tiến sẽ được cung cấp sau trong giai đoạn preview. Những khách hàng đang tìm kiếm quyền truy cập vào chỉ số sử dụng trong 7 ngày, có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Autoscale cho phép tự động thêm mỗi lần một V-Core trong thời gian 24h khi tải dung lượng vượt quá giới hạn của nó, ngăn chặn sự chậm lại do quá tải. V-core tự động bị loại bỏ khi phát hiện thời gian không hoạt động. V-Core bổ sung vào đăng ký Azure của bạn trên cơ sở thanh toán. Autoscale sẽ được cung cấp trong suốt thời gian dùng thử (preview).
 • Giảm chi phí quản lý với các thông báo tự động của admin và định hình mức độ sử dụng công suất và tăng quá trình truyền tải dữ liệu.

Sử dụng Premium Gen2

Để sử dụng Premium Gen2, chúng ta cần theo những bước sau đây:

 1. Trong phần admin portal, chọn Capacity Settings
 2. Sau đó chọn tiếp Power BI Premium
 3. Sẽ xuất hiện title là Premium Generation 2 (Preview) và trong đó sẽ có 1 slider để mở Premium Generation 2 (Preview).
 4. Di chuyển slider đến Enabled

Hình ảnh sau đây hiển thị cách kích hoạt Premium Gen2.

Tổng quan về Power BI Premium

Những hạn chế cần biết về Premium Gen2

Các giới hạn đã biết sau đây hiện đang áp dụng cho Premium Gen2:

 1. Premium Gen2 không thể theo dõi ứng dụng chỉ số (the metrics app)
 2. Nếu bạn đang sử dụng XMLA trên Premium Gen2, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các phiên bản mới nhất của các công cụ như data modeling and management tools.
 3. Các tính năng Analysis services trong Premium Gen2 chỉ được hỗ trợ trên các thư viện khách hàng gần nhất. Ngày phát hành dự kiến cho các tool phụ thuộc để hỗ trợ yêu cầu này là:

Tổng quan về Power BI Premium

Subscriptions và licensing

Power BI Premium là gói đăng ký thuộc Microsoft 365 cung cấp đối tượng thuê có sẵn trong hai dòng SKU (Stock-Keeping Unit):

 • P SKU (P1-P5) cung cấp các tính năng trong doanh nghiệp. Yêu cầu cam kết hàng tháng hoặc hàng năm, thanh toán hàng tháng và bao gồm license để cài đặt Power BI Report Server tại chỗ.
 • EM SKU (EM1-EM3) cung cấp các tính năng trong tổ chức quy mô nhỏ hơn. Yêu cầu cam kết hàng năm, thanh toán hàng tháng. SKU EM1 và EM2 chỉ khả dụng thông qua các gói cấp phép số lượng lớn. Vì vậy không thể mua trực tiếp bên ngoài.

Ai là người có thể đăng kí Power BI Premium?

Đăng ký Power BI Premium do quản trị viên mua trong trung tâm Microsoft 365. Cụ thể, Global administrators hoặc Billing Administrators mới có thể mua được SKUs. Khi mua, người dùng sẽ nhận được một số v-core tương ứng để gắn cho các dung lượng, được gọi là v-core pooling. Ví dụ: khi mua P3 SKU thì nó sẽ cung cấp cho người dùng 32 V-cores. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở bài viết này How to purchase Power BI Premium.

Power BI Premium Per User (preview)

Power BI Premium Per User cho phép các tổ chức bản quyền sử dụng các tính năng Premium trên cơ sở mỗi người dùng. Premium Per User (PPU) bao gồm tất cả các license của Power BI Pro và thêm các tính năng như báo cáo được phân trang. AI và các tính năng khác chỉ dành cho người đăng ký Premium. Premium Per User hiện chỉ có ở chế độ preview. Để biết thêm thông tin về Premium cho mỗi người dùng, bao gồm so sánh tính năng và thông tin khác về bản phát hành xem trước của nó, hãy xem bài viết Power BI Premium Per User FAQ (preview)

Khả năng dự trữ

Đối với Power BI Premium, chúng ta sẽ nhận được dung lượng riêng. Ngược lại với dung lượng dùng chung trong đó bao gồm quá trình xử lý phân tích dữ liệu chạy trên các computational resources được chia sẻ với các khách hàng thì đối với dung lượng riêng này chỉ dành cho tổ chức sử dụng một cách riêng biệt nhất. Nó được biệt lập với computational resources riêng, cung cấp hiệu suất đáng tin cậy và nhất quán cho nội dung được lưu trữ. Lưu ý rằng việc xử lý các loại nội dung Power BI sau được lưu trữ ở dung lượng dùng chung chứ không phải dung lượng dự trữ của bạn:

Không gian làm việc (Workspaces) nằm trong dung lượng dự trữ. Mỗi người dùng Power BI có một không gian làm việc cá nhân được gọi là My Workspace. Nó được còn được biết đến là workspaces có thể được tạo để cho phép cộng tác với người khác. Workspaces bao gồm cả không gian làm việc cá nhân, được tạo trong shared capacity. Khi bạn có Premium capacities,  cả Không gian làm việc của tôi và không gian làm việc đều có thể được gán cho Premium capacities.

Capacity nodes

Như được mô tả trong phần Subscriptions và licensing, có hai dòng Power BI Premium SKU: EM và P. Tất cả các SKU Power BI Premium đều có sẵn dưới dạng các capacity nodes, mỗi dòng đại diện cho một số nguồn bao gồm bộ processor, memory, and storage. Ngoài các nguồn trên, mỗi SKU có giới hạn hoạt động về số lượng kết nối DirectQuery và Live Connection mỗi giây và số lần làm mới mô hình song song.

Quá trình xử lý đạt được nhờ một số lõi V-cores, được chia đều giữa phần phụ trợ và giao diện người dùng.

V-cores phụ trợ (Backend V-Cores) chịu trách nhiệm về chức năng cốt lõi của Power BI, bao gồm xử lý truy vấn, quản lý bộ nhớ cache, chạy các service của R, làm mới mô hình và hiển thị báo cáo và hình ảnh phía máy chủ. Backend V-cores được chỉ định một lượng bộ nhớ cố định chủ yếu được sử dụng để lưu trữ các mô hình, còn được gọi là bộ dữ liệu hoạt động (active datasets)

V-core giao diện (Frontend V-cores) người dùng chịu trách nhiệm về dịch vụ web, dashboard và quản lý tài liệu báo cáo, quản lý quyền truy cập, kế hoạch, APIs và nói chung là mọi thứ liên quan đến trải nghiệm người dùng.

Storage được đặt thành 100 TB cho mỗi capacity node.

Các nguồn lực và giới hạn của mỗi Premium SKU (và một SKU có kích thước tương đương) được mô tả trong bảng sau:

Tổng quan về Power BI Premium

1 – Chỉ theo yêu cầu đặc biệt. Đối với các mô hình rất lớn hơn 100 GB.

Xem thêm các bài viết tại: KPIM blog

Leave a Comment