Quy định mua, hủy, tham gia khóa học

I. QUY ĐỊNH ĐẶT MUA KHÓA HỌC

Công ty chỉ xác nhận thông tin đặt mua Khóa học từ Học viên khi Học viên thực hiện chuyển khoản thanh toán Học phí Khoá học và gửi các thông tin vào khung Chat hỗ trợ trên website https://kpim.vn/.

Sau khi hoàn thành việc thanh toán, Học viên được nhận email xác nhận từ Công ty về các thông tin liên quan đến Khoá học. Học viên có trách nhiệm đọc email và tham gia Khoá học đầy đủ theo thời gian và địa chỉ ghi rõ trên website https://kpim.vn/ và email.

II. QUY ĐỊNH VỀ HỦY ĐƠN ĐẶT MUA KHÓA HỌC

Vì Học viên sẽ tiến hành chuyển khoản thanh toán Học phí Khoá học trước khi gửi thông tin yêu cầu xác nhận từ phía Công ty, mọi yêu cầu hủy đơn hàng được chuyển sang xử lý với yêu cầu đổi trả hàng và hoàn tiền.

III. QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA KHÓA HỌC

Để tham gia Khóa học,

Đối với Học viên Offline: Học viên đến địa chỉ lớp học tại thời gian được ghi rõ trên website https://kpim.vn/ và email. Học viên thực hiện theo các hướng dẫn bởi Giảng viên của Công ty.

Đối với Học viên Online: Học viên truy cập bằng tài khoản cá nhân vào Microsoft Teams với đường link được đính kèm trong email. Học viên thực hiện theo các hướng dẫn bởi Giảng viên của Công ty.

Khi tham gia Khoá học của Công ty, Học viên đồng ý để Công ty ngừng cung cấp dịch vụ, xử lý theo quy định của pháp luật (nếu cần) và không được tiếp tục học Khóa học đã mua mà không được hoàn trả lại tiền mua Khóa học đã thanh toán.

Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp/phá hoại khi tham gia các Khoá học

Không được phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Công ty

Không được truyền tải/công bố/để lộ bằng bất kỳ hình thức nào về nội dung của Khóa học của Công ty cho bên thứ ba.

Không được thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Công ty.

Khi trao đổi, thảo luận với Học viên khác trong Khóa học, Học viên không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với Học viên khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

Đối với các Học viên Online, không được chia sẻ tài khoản để tham gia Khoá học chung với người khác. 02 người cùng đăng nhập vào một tài khoản Microsoft Teams để tham gia Khoá học là vi phạm quy định này.