Khoá học
POWER BI

Khoá học Power BI Online khai giảng vào 03/11/2021. Đăng ký tham gia ngay hôm nay!

Mục tiêu khóa học Microsoft Power BI của KPIM

Play Video
Chuyên gia phân tích dữ liệu với 2 năm làm việc tại Lazada & NRG Energy ở Việt Nam và 3 năm kinh nghiệm thành lập, đào tạo và quản lý team Data Analytics tại công ty YPTC hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận lớn ở Mỹ.
Duc Nguyen
Microsoft Certified Data Analyst
Đức Nguyễn KPIM

Bạn nhận được gì sau khoá học

Khoá học này dành cho ai

Sản phẩm học viên

Nội dung khoá học

 • Hệ sinh thái Power BI với những tính năng và cách sử dụng, ứng dụng
 • Power BI Desktop với các tính năng Power Query và Power Pivot
 • Power BI Service với các tính năng xây dựng báo cáo và chia sẻ báo cáo
 • Sự khác biệt giữa Power BI Desktop và Power BI Service và tính năng của Power BI trong Excel
 • Hiểu rõ các nguồn dữ liệu có thể trích xuất từ Power BI
 • Trích xuất dữ liệu từ file Excel và Text/CSV
 • Trích xuất dữ liệu từ trang mạng Web
 • Trích xuất dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu như Access, SQL Server
 • Giao diện của Power Query và tính năng từng phần
 • Sử dụng các chức năng trên thanh công cụ của Power Query
 • Các bước cơ bản trong việc làm sạch và định dạng dữ liệu
 • Các bước cơ bản trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu
 • Mô hình dữ liệu và hiệu quả của việc sử dụng mô hình dữ liệu
 • Mối liên kết (Relationship) giữa các bảng dữ liệu
 • Các loại liên kết và chế độ lọc trong mối liên kết giữa các bảng
 • Xây dựng một mô hình dữ liệu chuẩn
 • DAX là gì và khác biệt như thế nào với các hàm Excel
 • Sự khác biệt giữa Calculated Columns và Measure
 • Sự khác biệt giữa Row Context và Filter Context
 • Thực hành sử dụng một số hàm DAX tạo Calculated Columns và tính toán cơ bản
 • Các hàm DAX liên quan đến text
 • Sử dụng CALCULATE(), FILTER() và ALL() cho các Measures linh hoạt
 • Các hàm điều kiện và ký hiệu dấu trong DAX
 • Sử dụng các hàm tính theo dòng như SUMX(), AVERAGEX(),…
 • Các hàm TIME INTELLIGENCE
 • Sử dụng USERELATIONSHIP() và các hàm liên kết nâng cao khác
 • Sử dụng các hàm tính RANK() và TOP()
 • Sử dụng các hàm thay đổi cấu trúc bảng như SUMMARIZE(),…
 • Cách sử dụng Field và các yếu tố để tạo biểu đồ và Format để thay đổi thiết kế
 • Tạo thẻ để trực quan hóa KPIs, bảng đơn và bảng ma trận
 • Các biểu đồ cơ bản như biểu đồ cột, pie và map,…
 • Xây dựng bộ lọc và các yếu tố lọc cơ bản
 • Tải báo cáo lên Power BI Service và các cách cập nhật dữ liệu
 • Tạo Dashboard từ các báo cáo và tìm hiểu cách sử dụng báo cáo
 • Chia sẻ báo cáo cho người khác sử dụng
 • Hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ Capstone Project để tạo ra một báo cáo chuẩn mực
 • Hoàn thành bài thi thử gồm bộ câu hỏi thi chứng chỉ cơ bản

Khoá học OFFLINE

4.500.000 VNĐ

Khoá học ONLINE

4.000.000 VNĐ

Khoá học dành cho doanh nghiệp

Cảm nghĩ học viên

Câu hỏi thường gặp

Để thuận tiện cho quá trình giảng dạy, KPIM khuyến khích học viên tải công cụ Microsoft Power BI (Free) vào máy tính cá nhân và tham khảo các tài liệu học và sách mà giảng viên gửi trước ngày khai giảng.

Với những Học viên có lý do hợp lý, KPIM sẽ hỗ trợ các bạn trong việc bảo lưu khoá học trong một khoảng thời gian nhất định. Để biết thêm chi tiết, các bạn Học viên có thể truy cập trang Quy trình Xác nhận, Hoàn, Huỷ Khoá học KPIM.

Chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khoá học Power BI của KPIM sẽ được cấp cho Học viên vào buổi cuối cùng của lớp học. Đối với các chứng chỉ của Microsoft, KPIM sẽ có Khoá học riêng trong tương lai dành cho mục đích dự thi này.

Với những Học viên có công việc đột xuất và vắng mặt bất kỳ buổi học nào, KPIM sẽ hỗ trợ thu hình lại buổi học và share cho Học viên tự học hoặc Học viên cũng có thể tham gia học lại buổi vắng mặt đó vào các khoá kế tiếp hoàn toàn miễn phí.