Khoá học
POWER BI

Power BI Cơ bản K11 khai giảng 25/03/2024.
Đăng ký tham gia ngay hôm nay!

Mục tiêu khóa học Microsoft Power BI tại KPIM

Phát video
Giảng viên KPIM là những chuyên gia về Phân tích Dữ liệu có kinh nghiệm triển khai dự án cho nhiều doanh nghiệp lớn tại VN như Mobifone, Viettelimex, MB Ageas,... và đã đào tạo Power BI cho hơn 1000+ học viên.
Duc Nguyen & Minh Cao
Microsoft Certified Data Analyst
khoa-hoc-power-bi

Bạn nhận được gì sau khoá học

Khoá học Power BI dành cho ai

hoc-power-bi

Sản phẩm học viên

Nội dung khoá học Cơ bản

 • Giải pháp phân tích dữ liệu với Power BI
 • Giới thiệu về hệ sinh thái Power BI
 • Quy trình xử lý dữ liệu trong Power BI
 • Giới thiệu về Power Query
 • Giới thiệu về Power Pivot
 • Thực hành mở báo cáo trên Power BI Desktop
 • Thực hành tải lên Power BI Service và chia sẻ báo cáo
 • Thực hành lấy dữ liệu từ Excel với Get Data (Power Query)
 • Thực hành tạo biểu đồ và matrix (Power Pivot)
 • Thực hành thêm TextBox, ảnh và Background trang báo cáo
 • Giao diện Power Query Editor
 • Thanh công cụ chỉnh sửa dữ liệu trên Power Query
 • Tính năng Unpivot Columns để thay đổi cấu trúc bảng
 • Tính năng Append Queries để gộp bảng dữ liệu
 • Thực hành trích xuất dữ liệu từ file Excel, SQL Server
 • Thực hành sử dụng Remove Rows & Column, Replace Values, Split Column, Merged Column
 • Thực hành sử dụng thêm cột với Add Column dạng Date, Conditional Column, Column from Example
 • Thực hành sử dụng Fill Down, Calculate, Promote Header, Rename Column, Change Type
 • Thực hành sử dụng Unpivot Columns và Append Queries
 • Thực hành đặt tên Query, tắt Enable Load và Group Queries
 • Khái niệm Mô hình dữ liệu – Data Modeling
 • Giao diện Model View và cách tạo Data Model
 • Mô hình Star Schema và tư duy phân tích bằng Data Model
 • Các thành phần trong mô hình dữ liệu
 • Giới thiệu bảng Dimension và bảng Fact
 • Giới thiệu về các tính chất của Relationship
 • Tạo mô hình so sánh giữa 2 bảng Fact (Thực hiện vs Kế hoạch)
 • Hoàn thiện mô hình dữ liệu bán hàng KPIM Mart
 • Thực hành tư duy về mô hình dữ liệu
 • Thực hành xây dựng Data Model
 • Thực hành tạo mối quan hệ giữa các bảng Dimension và Fact
 • Giới thiệu về DAX và các ứng dụng
 • Sự khác biệt giữa Implicit & Explicit Measures
 • Sự khác biệt giữa Calculated Tables, Columns & Measures
 • Các thành phần trong DAX: DAX Syntax / Function / Context
 • Khái niệm Row Context trong Calculated Column
 • Khái niệm Filter Context trong Measures
 • Giới thiệu hàm Time Intelligence
 • Thực hành tạo Measures với hàm SUM(), DISTINCTCOUNT()
 • Thực hành tạo Calculated Column với hàm IF()
 • Thực hành tạo Calculated Table với hàm SUMMARIZE()
 • Thực hành tạo Measures với hàm CALCULATE(), ALL(), DIVIDE()
 • Thực hành tạo Measure với DAX Time Intelligence: SAMEPERIODLASTYEAR(), TOTALYTD(), DATEADD()
 • Cách tạo biểu đồ và thay đổi biểu đồ trong Power BI
 • Cách lựa chọn biểu đồ phù hợp
 • Tính năng Format Visuals để tùy chỉnh thiết kế biểu đồ
 • Các lưu ý khi thiết kế biểu đồ
 • Áp dụng Tooltips, Analytics, Conditional Formatting và Sparkline
 • Sử dụng Theme và tùy chỉnh theo nhu cầu
 • Cách sắp xếp bố cục trên trang báo cáo
 • Thực hành xây dựng các biểu đồ Cards, Pie Chart, Line Chart, Bar Chart, Matrix
 • Thực hành Tùy chỉnh Format các biểu đồ
 • Xây dựng Matrix và sử dụng Conditional Formating đổi màu và tạo Icon
 • Tùy chỉnh Data Category hiển thị dữ liệu dạng hình ảnh Image URL
 • Tạo Sparkline trên bảng Matrix
 • Thay đổi hiển thị của biểu đồ và bổ sung Tooltips
 • Thiết lập tính năng Analytics ở biều đồ Line Chart
 • Tạo và thiết kế Slicer trên trang báo cáo
 • Thêm Text Box, Ảnh và các khối lên trang báo cáo
 • Sử dụng tính năng Smart Narrative tùy chỉnh nội dung Text Box
 • Thiết kế hoàn thiện trang báo cáo phân tích bán hàng
 • Tổng hợp các kiến thức Power BI đã học
 • Hướng dẫn ôn thi chứng chỉ PL-300
 • Chia sẻ tài liệu và Cheat Sheet về Power BI
 • Thuyết trình bài Capstone Project cuối khóa
 • Tổng kết điểm khóa học và trao chứng chỉ

Khoá học Nâng cao K03

3.950.000 VNĐ

Khoá học Cơ bản K11

2.950.000 VNĐ

Khoá học dành cho doanh nghiệp

Cảm nghĩ học viên

Câu hỏi thường gặp

Khoá học Power BI tại KPIM dành cho những người mới bắt đầu tiếp cận công cụ này. Học viên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề đều có thể tham gia và không yêu cầu kỹ năng hay kiến thức đầu vào về BI hoặc Data.

Tất cả các buổi học Power BI Online đều được KPIM ghi hình lại và lưu vào Folder chung của lớp để học viên có thể tải về và xem lại nếu vắng mặt hoặc dùng để tự học Power BI.
Đối với những học viên đã đăng ký tham gia nhưng không sắp xếp được thời gian hoặc vắng mặt một số buổi, KPIM hỗ trợ bảo lưu các buổi đó cho học viên sang khoá kế tiếp hoàn toàn miễn phí!

Khi học viên hoàn thành đầy đủ 06 bài tập của 06 buổi và Capstone Project, giảng viên sẽ chấm điểm và trao Chứng chỉ hoàn thành Khoá học Power BI của KPIM cho những học viên có điểm tổng kết đạt trên 70%.

Khoá Power BI Cơ bản đảm bảo tất cả những kiến thức nền tảng về công cụ; nếu học viên có cơ hội áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày và luyện đề thi thử thì hoàn toàn có thể thi đạt bài kiểm tra PL-300 của Microsoft.