Khoá học POWER BI

Power BI Hero K23 khai giảng 22/08/2022.
Đăng ký tham gia ngay hôm nay!

Mục tiêu khóa học Microsoft Power BI tại KPIM

Play Video
Giảng viên KPIM là những chuyên gia về Phân tích Dữ liệu có kinh nghiệm triển khai dự án cho nhiều doanh nghiệp lớn tại VN như Mobifone, Viettelimex, MB Ageas,... và đã đào tạo Power BI cho hơn 400+ học viên.
Duc Nguyen & Minh Cao
Microsoft Certified Data Analyst
khoa-hoc-power-bi

Bạn nhận được gì sau khoá học

Khoá học Power BI dành cho ai

hoc-power-bi

Sản phẩm học viên

Nội dung khoá học

 • Hệ sinh thái Power BI với những tính năng và cách sử dụng, ứng dụng
 • Power BI Desktop với các tính năng Power Query và Power Pivot
 • Power BI Service với các tính năng xây dựng báo cáo và chia sẻ báo cáo
 • Sự khác biệt giữa Power BI Desktop và Power BI Service và tính năng của Power BI trong Excel
 • Hiểu rõ các nguồn dữ liệu có thể trích xuất từ Power BI
 • Trích xuất dữ liệu từ file Excel và Text/CSV
 • Trích xuất dữ liệu từ trang mạng Web
 • Trích xuất dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu như Access, SQL Server
 • Giao diện của Power Query và tính năng từng phần
 • Sử dụng các chức năng trên thanh công cụ của Power Query
 • Các bước cơ bản trong việc làm sạch và định dạng dữ liệu
 • Các bước cơ bản trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu
 • Mô hình dữ liệu và hiệu quả của việc sử dụng mô hình dữ liệu
 • Mối liên kết (Relationship) giữa các bảng dữ liệu
 • Các loại liên kết và chế độ lọc trong mối liên kết giữa các bảng
 • Xây dựng một mô hình dữ liệu chuẩn
 • DAX là gì và khác biệt như thế nào với các hàm Excel
 • Sự khác biệt giữa Calculated Columns và Measure
 • Sự khác biệt giữa Row Context và Filter Context
 • Thực hành sử dụng một số hàm DAX tạo Calculated Columns và tính toán cơ bản
 • Các hàm DAX liên quan đến text
 • Sử dụng CALCULATE(), FILTER() và ALL() cho các Measures linh hoạt
 • Các hàm điều kiện và ký hiệu dấu trong DAX
 • Sử dụng các hàm tính theo dòng như SUMX(), AVERAGEX(),…
 • Các hàm TIME INTELLIGENCE
 • Sử dụng USERELATIONSHIP() và các hàm liên kết nâng cao khác
 • Sử dụng các hàm tính RANK() và TOP()
 • Sử dụng các hàm thay đổi cấu trúc bảng như SUMMARIZE(),…
 • Cách sử dụng Field và các yếu tố để tạo biểu đồ và Format để thay đổi thiết kế
 • Tạo thẻ để trực quan hóa KPIs, bảng đơn và bảng ma trận
 • Các biểu đồ cơ bản như biểu đồ cột, pie và map,…
 • Xây dựng bộ lọc và các yếu tố lọc cơ bản
 • Tải báo cáo lên Power BI Service và các cách cập nhật dữ liệu
 • Tạo Dashboard từ các báo cáo và tìm hiểu cách sử dụng báo cáo
 • Chia sẻ báo cáo cho người khác sử dụng
 • Hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ Capstone Project để tạo ra một báo cáo chuẩn mực
 • Hoàn thành bài thi thử gồm bộ câu hỏi thi chứng chỉ cơ bản

Khoá học OFFLINE

5.000.000 VNĐ

Khoá học ONLINE

4.000.000 VNĐ

Khoá học dành cho doanh nghiệp

Cảm nghĩ học viên

Câu hỏi thường gặp

Khoá học Power BI tại KPIM dành cho những người mới bắt đầu tiếp cận công cụ này. Học viên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề đều có thể tham gia và không yêu cầu kỹ năng hay kiến thức đầu vào về BI hoặc Data.

Tất cả các buổi học Power BI Online đều được KPIM ghi hình lại và lưu vào Folder chung của lớp để học viên có thể tải về và xem lại nếu vắng mặt hoặc dùng để tự học Power BI.
Đối với những học viên đã đăng ký tham gia nhưng không sắp xếp được thời gian hoặc vắng mặt một số buổi, KPIM hỗ trợ bảo lưu các buổi đó cho học viên sang khoá kế tiếp hoàn toàn miễn phí!

Khi học viên hoàn thành đầy đủ 10 bài tập của 10 buổi và 2 Project giữa kỳ & cuối kỳ, giảng viên sẽ chấm điểm và trao Chứng chỉ hoàn thành Khoá học Power BI của KPIM cho những học viên có điểm tổng kết đạt trên 70%.

Khoá Power BI Cơ bản đảm bảo tất cả những kiến thức nền tảng về công cụ; nếu học viên có cơ hội áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày và luyện đề thi thử thì hoàn toàn có thể thi đạt bài kiểm tra DA-100 của Microsoft.