Khoá học
POWER BI

Power BI Cơ bản K02 khai giảng 16/05/2023.
Đăng ký tham gia ngay hôm nay!

Mục tiêu khóa học Microsoft Power BI tại KPIM

Chơi Video
Giảng viên KPIM là những chuyên gia về Phân tích Dữ liệu có kinh nghiệm triển khai dự án cho nhiều doanh nghiệp lớn tại VN như Mobifone, Viettelimex, MB Ageas,... và đã đào tạo Power BI cho hơn 1000+ học viên.
Duc Nguyen & Minh Cao
Microsoft Certified Data Analyst
khoa-hoc-power-bi

Bạn nhận được gì sau khoá học

Khoá học Power BI dành cho ai

hoc-power-bi

Sản phẩm học viên

Nội dung khoá học Cơ bản

 • Power BI Desktop với tính năng Power Query và Power Pivot
 • Power BI Service với tính năng xây dựng và chia sẻ báo cáo
 • Vai trò của Power BI Desktop và Power BI Service trong quy trình triển khai hệ thống báo cáo
 • Thực hành lấy dữ liệu từ CSV với Get Data (Power Query)
 • Thực hành tạo biểu đồ và Matrix (Power Pivot)
 • Thực hành tải báo cáo lên Power BI Service và chia sẻ báo cáo
 • Giao diện và Nguyên lý hoạt động của Power Query
 • Các tính năng Remove Columns & Rows, Conditional Column, Fill-Down, Merged Columns,…
 • Tính năng Unpivot Columns & Append Queries
 • Giới thiệu về Data Model, phân loại bảng và Relationship giữa các bảng
 • Giới thiệu mô hình phân tích chuẩn Star Schemas
 • Thực hành trích xuất dữ liệu từ file Excel
 • Thực hành sửa các tình huống dữ liệu
 • Tư duy và xây dựng Data Model
 • Giới thiệu về DAX và các ứng dụng
 • Sự khác biệt giữa Calculated Columns & Measures
 • Khái niệm Filter Context & Row Context
 • Hàm Time Intelligence: SAMEPERIODLASTYEAR(), DATESYTD(), DATEADD()
 • Thực hành tạo các hàm DAX cơ bản tạo Calculated Column và Measures
 • Thực hành các hàm CALCULATE(), ALL(), MAX()
 • Thực hành tạo các hàm DAX Time Intelligence
 • Các lưu ý khi tạo và thiết kế biểu đồ trên Power BI
 • Cách format và thiết kế biểu đồ
 • Cách sử dụng Custom Visuals
 • Xây dưng các biểu đồ Cards, Pie Chart, Line Chart, Bar Chart, Bullet Chart & Matrix
 • Thiết kế hoàn thiện trang báo cáo phân tích
 • Tổng hợp các kiến thức Power BI Cơ bản đã học
 • Chia sẻ các nội dung ở khóa học Power BI Nâng Cao
 • Chia sẻ tài liệu và kiến thức bổ sung
 • Thuyết trình bài Capstone Project cuối khóa
 • Tổng kết điểm khóa học và trao chứng chỉ

Khoá học CƠ BẢN​ K03

2.500.000 VNĐ

Khoá học CƠ BẢN​ K02

2.500.000 VNĐ

Khoá học dành cho doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp

Khoá học Power BI tại KPIM dành cho những người mới bắt đầu tiếp cận công cụ này. Học viên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề đều có thể tham gia và không yêu cầu kỹ năng hay kiến thức đầu vào về BI hoặc Data.

Tất cả các buổi học Power BI Online đều được KPIM ghi hình lại và lưu vào Folder chung của lớp để học viên có thể tải về và xem lại nếu vắng mặt hoặc dùng để tự học Power BI.
Đối với những học viên đã đăng ký tham gia nhưng không sắp xếp được thời gian hoặc vắng mặt một số buổi, KPIM hỗ trợ bảo lưu các buổi đó cho học viên sang khoá kế tiếp hoàn toàn miễn phí!

Khi học viên hoàn thành đầy đủ 10 bài tập của 10 buổi và 2 Project giữa kỳ & cuối kỳ, giảng viên sẽ chấm điểm và trao Chứng chỉ hoàn thành Khoá học Power BI của KPIM cho những học viên có điểm tổng kết đạt trên 70%.

Khoá Power BI Cơ bản đảm bảo tất cả những kiến thức nền tảng về công cụ; nếu học viên có cơ hội áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày và luyện đề thi thử thì hoàn toàn có thể thi đạt bài kiểm tra DA-100 của Microsoft.