Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tại KPIM năm 2023

SQL Cơ bản K03:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 11/09/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Cơ bản K06:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 25/09/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Data Analytics Hero K07:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn + Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 02/10/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 14 buổi (28 tiếng)

Power BI Cơ bản K07:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 30/10/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Cơ bản K08:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 04/12/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Nâng cao K02:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 05/12/2023
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)