Chính sách và quy định chung

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Website https://kpim.vn/ thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty Cổ phần KPIM (gọi tắt là “Công ty”)

Học viên là (các) cá nhân đã đăng ký và thanh toán học phí Khóa học được đăng tải trên website https://kpim.vn/ và hiện đang tham gia Khoá học của Công ty.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Các từ ngữ dưới đây được hiểu và định nghĩa như sau:

Khóa Học: Là chuỗi các buổi học cung cấp bởi Công ty theo một chủ đề nhất định dưới hình thức Offline hoặc Online.

Học phí Khóa Học: là khoản tiền Học viên phải thanh toán cho Công ty để đăng ký và tham gia vào Khoá học dưới hình thức Offline hoặc Online chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

Giảng Viên/Chuyên Gia: Là những người có kinh nghiệm và chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nội dung của Khóa học, là người hỗ trợ Học viên để giải đáp các vấn đề liên quan tới Khóa học và là người chịu trách nhiệm về chất lượng của Khóa Học.

III. QUY TRÌNH THANH TOÁN HỌC PHÍ KHOÁ HỌC

Quy trình dành cho người mua

Khi có nhu cầu tham gia Khoá học cung cấp bởi Công ty người mua thực hiện theo các bước sau đây:

Tìm hiểu, tham khảo thông tin về Khoá học mà người mua đang quan tâm;

Tham khảo Học phí của Khoá học và các chính sách hỗ trợ Học viên đi kèm;

Dựa trên thông tin tham khảo và thông tin Tài khoản ngân hàng, người mua tiến hành chuyển khoản Học phí với cú pháp nhất định;

Người mua xác nhận thông tin chuyển khoản với Công ty thông qua kênh Chat hỗ trợ;

Người mua nhận được xác nhận từ phía Công ty và tham gia Khoá học;

Quy trình hỗ trợ/bảo hành

Nếu gặp khó khăn về kỹ thuật hoặc thanh toán học phí Khóa học, Học viên liên hệ với Công ty trong giờ hành chính để được hỗ trợ kịp thời theo một trong các hình thức sau:

Hotline: 091.668.2020

Email: [email protected]

IV. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Người mua/Học viên tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website https://kpim.vn/. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống website https://kpim.vn/. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quyết định của Công ty và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

V. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Nghiêm cấm Học viên thực hiện một trong các hành động như dưới đây:

Sử dụng tài liệu, hình ảnh Khoá học mà không có sự chấp thuận của Công ty;

Thu hình các bài giảng và phát tán nội dung Khoá học rộng rãi một cách trái phép;

Sử dụng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người khác;

Gửi thư rác;

Sử dụng thông tin của Học viên khác mà không được sự đồng ý của họ;

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ

a. Quyền của Công ty

Yêu cầu Học viên phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực. Trong trường hợp có cơ sở chứng minh Học viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì Công ty có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền tham gia Khóa học của Học viên.

Tạm ngừng Khóa học, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung các buổi học của Khóa học nếu Công ty phát hiện Khóa học đó có nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

Tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong các Khoá học được giảng dạy cho Học viên. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Chấm dứt ngay quyền tham gia Khóa học của Học viên nếu phát hiện Học viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Học viên tiếp tục học có thể dẫn đến phát sinh trách nhiệm pháp lý cho Công ty; thực hiện những hành động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với (các) Học viên khác; thực hiện hành động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền của Học viên và quyền tham gia Khóa học thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Học viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt hiệu lực.

Quyền thay đổi Học phí của các Khóa học và phương thức thanh toán để phù hợp với nhu cầu và hướng phát triển của website https://kpim.vn/ cũng như của Công ty.

Quyền không hoàn trả lại Học phí Khóa học trong các trường hợp Học viên thực hiện hành vi vi phạm và bị khóa tài khoản theo (các) quy định được đăng tải trên website https://kpim.vn/.

b. Trách nhiệm của Công ty

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về các Khóa học giảng dạy bởi Giảng viên của Công ty.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Thực hiện đầy đủ và đúng theo các chính sách, quy định đã được đăng tải trên website https://kpim.vn/.

VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM HỌC VIÊN

a. Quyền của Học viên

Tham gia vào các Khóa học Offline tại Hà Nội hoặc Online trên phần mềm Microsoft Team.

Hưởng các chính sách ưu đãi tại từng thời điểm và theo từng Khóa học. Chính sách ưu đãi sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang chủ của website https://kpim.vn/ và các kênh thông tin khác.

Đóng góp ý kiến với Công ty trong quá trình tham gia Khoá học, mọi kiến nghị được gửi trực tiếp qua thư, điện thoại, email. Tất cả các ý kiến, thắc mắc sẽ được Công ty giải đáp trong thời gian ngắn nhất có thể.

Các quyền lợi khác được đăng tải trên website https://kpim.vn/.

b. Trách nhiệm của Học viên

Chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập Microsoft Team cho các Khoá học Online và mọi hoạt động dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình. Học viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty về những hành vi sử dụng trái phép tài khoản để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Không sử dụng Khóa học hoặc/và dịch vụ cung cấp bởi Công ty vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website https://kpim.vn/ và Công ty.

Không sao chép, sửa đổi, truyền bá, phân phối bài giảng, tài liệu, hình ảnh của các Khóa học hay tạo các công cụ tương tự như của website https://kpim.vn/.

Không được thực hiện (những) hành động làm ảnh hưởng hoặc/và gây mất uy tín của Công ty dưới mọi hình thức như: gây mất đoàn kết giữa các Học viên, tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật, nói xấu Công ty.

VIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Các Chính sách và quy định có hiệu lực kể từ thời điểm được Công ty đăng lên website https://kpim.vn/. Công ty có quyền điều chỉnh, thay đổi nội dung của (các) Chính sách/Quy định cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo đến Học Viên trước khi áp dụng bằng hình thức đăng tải công khai lên website https://kpim.vn/. Chính sách/Quy định sửa đổi/bổ sung có hiệu lực sau 2 giờ kể từ giờ được đăng tải trên website https://kpim.vn/. Việc Học viên tiếp tục sử dụng Khóa học sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc Học viên đã chấp nhận Chính sách/Quy định sửa đổi này. Thông tin liên lạc chính thức của Công ty:

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KPIM

Hotline: 091.668.2020

Trụ sở chính: Số 39 Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Email: [email protected]