Category: DAX

DAX

Tìm kiếm
Chuyên mục bài viết
 • Data Analytics
 • DAX
 • Microsoft Fabric
 • Kiến thức chung
 • Power BI
 • Power BI Basics
 • Power BI From Scratch
 • Power BI Update
 • Power Platform
 • Project Management
 • SQL
 • SQL HackerRank Challenges
 • SQL Q&A
implicit

Implicit là một khái niệm quan trọng trong Power BI, nó đóng vai trò trong việc tự động tính toán...

DAX (Data Analysis Expressions) là ngôn ngữ được phát triển bởi Microsoft để tương tác với dữ liệu trong nhiều...

Hàm SUM là một trong những hàm quan trọng trong DAX (Data Analysis Expressions), được sử dụng để tính toán...

Trong bài viết này, KPIM sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm IF() trong Power BI để thực hiện...

Hàm ALL() trong ngôn ngữ DAX (Data Analysis Expressions) là một công cụ quan trọng và mạnh mẽ trong việc...

Bài viết này KPIM sẽ giới thiệu về hàm FILTER trong Power BI, một trong những công cụ quan trọng...

Bài viết này KPIM sẽ giới thiệu về hàm CALCULATE trong Power BI – một trong những công cụ quan...

DAX là một ngôn ngữ mạnh mẽ được sử dụng trong các công cụ phân tích dữ liệu như Microsoft...

Hãy cùng KPIM khám phá những phương pháp đơn giản của hàm SAMEPERIODLASTYEAR() và hữu dụng nhất nhé! Sau khi...

Hi vọng ở bài viết trước, mọi người không thấy quá phức tạp và hiểu được logic đằng sau các...