DAX

DAX

implicit

Implicit là một khái niệm quan trọng trong Power BI, nó đóng vai trò trong việc tự động tính toán và hiển thị dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trong bài viết này, KIPM sẽ tìm hiểu sâu hơn về vai trò và ý nghĩa, cách hoạt động của chúng và các ví …

Tìm hiểu sự khác nhau giữa Implicit và Explicit Measure Read More »

dax

DAX (Data Analysis Expressions) là ngôn ngữ được phát triển bởi Microsoft để tương tác với dữ liệu trong nhiều nền tảng của họ như Power BI, Power Pivot và các mô hình bảng SSAS. Nó được thiết kế để đơn giản và dễ học đồng thời thể hiện sức mạnh và tính linh hoạt …

DAX: Tiền đề cho việc phân tích thông minh và đa chiều Read More »

hàm sum

Hàm SUM là một trong những hàm quan trọng trong DAX (Data Analysis Expressions), được sử dụng để tính toán tổng các giá trị trong Power BI và Excel.  Bài viết này của KPIM sẽ giúp bạn hiểu rõ cú pháp, cách sử dụng và tùy chọn của hàm trong DAX.   Định nghĩa và mô tả …

Hàm SUM: Tính tổng các giá trị bảng và cột trong Power BI Read More »

Hàm datesytd

Hi vọng ở bài viết trước, mọi người không thấy quá phức tạp và hiểu được logic đằng sau các phép tính thời gian của DAX sử dụng CALCULATE(), FILTER(), ALL(). Và bây giờ, không để mọi người chờ lâu, KPIM sẽ bàn đến các công thức hàm DATESYTD(). Đây chính là công cụ vô …

Hàm DATESYTD(): Cách tính tổng đầu năm đến ngày xác định Read More »