Category: Kiến thức chung

Tìm kiếm
Chuyên mục bài viết
 • Data Analytics
 • DAX
 • Microsoft Fabric
 • Kiến thức chung
 • Power BI
 • Power BI Basics
 • Power BI From Scratch
 • Power BI Update
 • Power Platform
 • Project Management
 • SQL
 • SQL HackerRank Challenges
 • SQL Q&A
KPIM Power BI Showcase 2 - Professional Services

Tổng quan giải pháp Professional Service Analysis là một giải pháp báo cáo Power BI giúp hỗ trợ các doanh...

Ngày cuối năm, cùng KPIM khám phá 4 kênh YouTube chất lượng về lập trình nhé. Đây là danh sách...

Lưu ý: Thông tin trong bài đã bị lỗi thời. Nhóm chứng chỉ MCSA đã hết hiệu lực / ngừng...