Data Analytics

Data Analytics

Ngày nay, dữ liệu đã và đang dần trở thành la bàn và mái chèo cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên những con số không thể tự nói lên câu chuyện mà đòi hỏi chúng ta cần biết cách hiển thị hóa và truyền tải thông tin một cách hiệu quả. Data Visualization (Hiển thị …

7 cuốn sách gối đầu giường về Data Visualization Read More »

Data Technology là các công nghệ dữ liệu mà được nhắc đến như tương lai của mọi chiến lược. Những công nghệ như sử dụng Big Data, IoT, ERP, Cloud, … đã và đang thay đổi cách thức kinh doanh của nhiều tập đoàn. Nhưng để tạo ra được những sự thay đổi lớn về …

Lịch sử của công nghệ dữ liệu Read More »