Data Technology là các công nghệ dữ liệu mà được nhắc đến như tương lai của mọi chiến lược. Những công nghệ như sử dụng Big Data, IoT, ERP, Cloud, … đã và đang thay đổi cách thức kinh doanh của nhiều tập đoàn. Nhưng để tạo ra được những sự thay đổi lớn về mặt giá trị, những công nghệ này đã phải trả qua một quãng lịch sử dài với nhiều đóng góp của các nhà khoa học, lãnh đạo và những nhà khởi nghiệp nổi tiếng. Hãy cũng nhìn lại nhanh lịch sử hình thành những nền công nghệ này nhé!

Các mốc thời gian
Leave a Comment