SQL HackerRark #21

𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 #𝟮𝟭 – 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲 Challenge số 21 cũng là số mở đầu cho phần Advanced ở chủ đề câu lệnh Seclect. Yêu cầu: Viết câu truy vấn xác định xem có phải là tam giác hay không và thuộc loại nào nếu biết độ dài 3 cạnh của hình đó. Mỗi …

𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 #𝟮𝟭 – 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲 mở đầu phần Advanced chủ đề Select Read More »

SQL Basic Certificate

𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝟐𝟎 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐒𝐐𝐋 𝐜𝐡𝐮̛𝐚? Trong tổng số 58 challenges của HackerRank, kiến thức được chia theo 3 mức độ gồm 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 – 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐮𝐦 – 𝐇𝐚𝐫𝐝 phân bổ đều lên các chủ đề: – Select: Basic, Advanced – Join: Basic, Advanced – Aggregation …

𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝟐𝟎 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐒𝐐𝐋 𝐜𝐡𝐮̛𝐚? Read More »

SQL Q&A 3

Ngày cuối năm, cùng mình liệt kê các kênh Youtube có nội dung cực đỉnh về kiến thức lập trình nhé Đây là các kênh mình theo dõi rất nhiều trong năm 2022 vừa rồi, mỗi kênh đều có chất riêng, nội dung khiến mình ấn tượng và theo đánh giá của mình là kênh …

4 Kênh Youtube chất lượng về lập trình Read More »

SQL Q&A 2

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #sqlqna SQL Q&A #2 Yêu cầu lấy top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất của mỗi ngành hàng vào tháng trước. Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng. …

SQL Q&A #2 Read More »

Tham gia thu thach SQL HackerRank

𝗧𝗮𝗴 @𝗕𝗮̣𝗻 𝗯𝗲̀ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝘁𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 “𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑥𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢” – 𝑊𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡 Học tập sẽ thêm phần hào hứng nếu có bạn đồng hành, tag ngay bạn bè của bạn tham gia thử thách, cùng nhau tiến bộ kỹ năng …

𝗧𝗮𝗴 @𝗕𝗮̣𝗻 𝗯𝗲̀ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝘁𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 Read More »

SQL HackerRank Challenges #0

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #hackerrank Series 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 https://www.youtube.com/playlist… #0 – Giới thiệu https://www.youtube.com/watch?v=YyU-nKzk3ks… #1 – Revising the Select Query I https://www.youtube.com/watch?v=jPBF8qfGVx4… #2 – Revising the Select Query II https://www.youtube.com/watch?v=iKnN7nhKaN4… #3 – Select All https://www.youtube.com/watch?v=6tN9byLi-1M… #4 – Select By ID https://www.youtube.com/watch?v=yyDoSE6SGlY… #5 – Japanese Cities’ Attributes https://www.youtube.com/watch?v=EFcmY4c73OA… #6 – Japanese Cities’ Names https://www.youtube.com/watch?v=06KpANxfoVo… #7 …

Tổng hợp video 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 Read More »

SQL Q&A #1 - Lấy top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất vào tháng trước

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #sqlqna SQL Q&A #1 Yêu cầu lấy ra top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất vào tháng trước. Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng. Số đầu tiên, …

SQL Q&A #1 Read More »

SQL VIETNAM

THẢO LUẬN & CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ SQL Chắc hẳn dịp cuối năm nhiều bạn đang có dự định và xây dựng kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2023 tới. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực phân tích dữ liệu và muốn khởi đầu với kỹ năng SQL thì hãy tham …

THẢO LUẬN & CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ SQL Read More »

SQL HackerRank Challenges #15 - Weather Observation Station 10

SQL HackerRank Challenges #15 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không kết thúc bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – RIGHT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #15 – Weather Observation Station 10 Read More »

SQL HackerRank Challenges #14 - Weather Observation Station 9

SQL HackerRank Challenges #14 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không bắt đầu bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #14 – Weather Observation Station 9 Read More »