Category: Power BI Basics

Power BI Basics

Tìm kiếm
Chuyên mục bài viết
 • Data Analytics
 • DAX
 • Microsoft Fabric
 • Kiến thức chung
 • Power BI
 • Power BI Basics
 • Power BI From Scratch
 • Power BI Update
 • Power Platform
 • Project Management
 • SQL
 • SQL HackerRank Challenges
 • SQL Q&A
Power Query

Trong bài viết này, KPIM sẽ tìm hiểu về các tính năng, công cụ và ứng dụng của Power Query....

Excel đã, đang và luôn là một công cụ được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Phillip Capital...

Trong bài viết này, KPIM sẽ tìm hiểu chi tiết về các ưu điểm, tính năng chính, quản lý và...

Power Query đến nay đã sở hữu hơn 700 function, và team phát triển Power Query vẫn tiếp tục bổ...

Power BI vs Tableau là hai cái tên nổi bật. Power BI của Microsoft và Tableau của Tableau Software đã...

Với Power BI, các quy trình cập nhật báo cáo bằng tay hoặc tốn thời gian đã không còn là...

Power BI Dashboard là một công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực phân tích và trực quan hóa dữ liệu....

Power BI Service là một nền tảng phân tích và trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ, được phát triển...

Trong hệ sinh thái Power BI, có hai phiên bản chính là Power BI Desktop và Power BI Service. Hai...

Power BI Premium Generation 2 không sử dụng các Metrics app và thay vào đó sử dụng Capacity Utilization App...