SQL HackerRank Challenges

Giải quyết trọn vẹn 58 thử thách về SQL trên HackerRank để có bước khởi đầu thật tốt với SQL.

tag thử thách

Tag @Bạn bè tham gia thử thách SQL HackRank Challenges “𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑥𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢” – 𝑊𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡 Học tập sẽ thêm phần hào hứng nếu có bạn đồng hành, tag ngay bạn bè của bạn tham gia thử thách, cùng nhau tiến bộ kỹ năng …

Tag @Bạn bè tham gia thử thách SQL HackRank Challenges Read More »

tổng hợp video

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #hackerrank Series SQL HackerRank Challenges https://www.youtube.com/playlist… #0 – Giới thiệu https://www.youtube.com/watch?v=YyU-nKzk3ks… #1 – Revising the Select Query I https://www.youtube.com/watch?v=jPBF8qfGVx4… #2 – Revising the Select Query II https://www.youtube.com/watch?v=iKnN7nhKaN4… #3 – Select All https://www.youtube.com/watch?v=6tN9byLi-1M… #4 – Select By ID https://www.youtube.com/watch?v=yyDoSE6SGlY… #5 – Japanese Cities’ Attributes https://www.youtube.com/watch?v=EFcmY4c73OA… #6 – Japanese Cities’ Names https://www.youtube.com/watch?v=06KpANxfoVo… #7 …

Tổng hợp video SQL HackerRank Challenges Read More »

kiến thức sql

Thảo luận & chia sẻ kiến thức về SQL Chắc hẳn dịp cuối năm nhiều bạn đang có dự định và xây dựng kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2023 tới. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực phân tích dữ liệu và muốn khởi đầu với kỹ năng SQL thì hãy tham …

Thảo luận & chia sẻ kiến thức về SQL Read More »

sql hackerrank 15

SQL HackerRank Challenges #15 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không kết thúc bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – RIGHT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #15 – Weather Observation Station 10 Read More »

sql hackerrank 14

SQL HackerRank Challenges #14 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không bắt đầu bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #14 – Weather Observation Station 9 Read More »

sql hackerrank 13

SQL HackerRank Challenges #13 yêu cầu: Lấy tên các thành phố có kí tự đầu và kí tự cuối đều là nguyên âm Video hướng dẫn: Link   Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT(), RIGHT() – DISTINCT – IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức …

SQL HackerRank Challenges #13 – Weather Observation Station 8 Read More »

sql hackerrank 12

SQL HackerRank Challenges #12 yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố có kí tự kết thúc là một trong các nguyên âm (a,e,i,o,u). Chú ý kết quả không được trùng lặp. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – RIGHT() – DISTINCT 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo …

SQL HackerRank Challenges #12 – Weather Observation Station 7 Read More »

sql hackerrank 11

SQL HackerRank Challenges #11 yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố bắt đầu bằng kí tự là một trong các nguyên âm trong Tiếng Anh (a,e,I,o,u). Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT() – DISTINCT 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến …

SQL HackerRank Challenges #11 – Weather Observation Station 6 Read More »