Đề bài Challenge #13

Yêu cầu: Lấy tên các thành phố có kí tự đầu và kí tự cuối đều là nguyên âm.

Video hướng dẫn: Link

Các hàm và câu lệnh sử dụng

📖 Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng trong bài:

  • LEFT(), RIGHT()
  • DISTINCT
  • IN

👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL.

👉 Theo dõi KPIM Blog để tìm kiếm các kiến thức về SQL.

Đọc thêm: