SQL

SQL là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế để quản lý và thao tác trên cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý dữ liệu và đóng vai trò quan trọng trong việc truy xuất, lưu trữ, chỉnh sửa và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

sql Q&A 2

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #sqlqna SQL Q&A #2 Yêu cầu lấy top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất của mỗi ngành hàng vào tháng trước. Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng. …

SQL Q&A #2 Read More »

tag thử thách

Tag @Bạn bè tham gia thử thách SQL HackRank Challenges “𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑥𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢” – 𝑊𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡 Học tập sẽ thêm phần hào hứng nếu có bạn đồng hành, tag ngay bạn bè của bạn tham gia thử thách, cùng nhau tiến bộ kỹ năng …

Tag @Bạn bè tham gia thử thách SQL HackRank Challenges Read More »

tổng hợp video

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #hackerrank Series SQL HackerRank Challenges https://www.youtube.com/playlist… #0 – Giới thiệu https://www.youtube.com/watch?v=YyU-nKzk3ks… #1 – Revising the Select Query I https://www.youtube.com/watch?v=jPBF8qfGVx4… #2 – Revising the Select Query II https://www.youtube.com/watch?v=iKnN7nhKaN4… #3 – Select All https://www.youtube.com/watch?v=6tN9byLi-1M… #4 – Select By ID https://www.youtube.com/watch?v=yyDoSE6SGlY… #5 – Japanese Cities’ Attributes https://www.youtube.com/watch?v=EFcmY4c73OA… #6 – Japanese Cities’ Names https://www.youtube.com/watch?v=06KpANxfoVo… #7 …

Tổng hợp video SQL HackerRank Challenges Read More »

SQl QA 1

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #sqlqna SQL Q&A #1 Yêu cầu lấy ra top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất vào tháng trước. Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng. Số đầu tiên, …

SQL Q&A #1 Read More »

kiến thức sql

Thảo luận & chia sẻ kiến thức về SQL Chắc hẳn dịp cuối năm nhiều bạn đang có dự định và xây dựng kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2023 tới. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực phân tích dữ liệu và muốn khởi đầu với kỹ năng SQL thì hãy tham …

Thảo luận & chia sẻ kiến thức về SQL Read More »

sql hackerrank 15

SQL HackerRank Challenges #15 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không kết thúc bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – RIGHT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #15 – Weather Observation Station 10 Read More »

sql hackerrank 14

SQL HackerRank Challenges #14 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không bắt đầu bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #14 – Weather Observation Station 9 Read More »

sql hackerrank 13

SQL HackerRank Challenges #13 yêu cầu: Lấy tên các thành phố có kí tự đầu và kí tự cuối đều là nguyên âm Video hướng dẫn: Link   Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT(), RIGHT() – DISTINCT – IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức …

SQL HackerRank Challenges #13 – Weather Observation Station 8 Read More »