Hoàn thành 20 challenges đầu tiên của Series SQL HackerRank có thể thi chứng chỉ chưa?

Về các challenges của HackerRank

Trong tổng số 58 challenges của HackerRank, kiến thức được chia theo 3 mức độ gồm Basic – Medium – Hard phân bổ đều lên các chủ đề:

  • Select: Basic, Advanced
  • Join: Basic, Advanced
  • Aggregation
  • Alternative queries

Về chứng chỉ SQL HackerRank

Chứng chỉ SQL HackerRank gồm 3 bài mức độ Basic – Inter – Advance có nội dung nằm trong 4 chủ đề.

  • Basic Certificate: Test về các lệnh Select
  • Inter Certificate: Test về lệnh Join, CTE, Subquery
  • Advance Certificate: Test về lệnh Join, Pivot và các thủ thuật nâng cao

Trong 20 challenges đầu tiên, chúng ta đã hoàn thành mức độ Basic của chủ đề Select. Từ đây, bạn hoàn toàn có thể thử sức với bài Test Basic lấy chứng chỉ từ HackerRank.

Thử thách bản thân với series SQL HackerRank Challenges

⚡ Việc ôn luyện trở nên dễ dàng hơn khi học tập qua Series video HackerRank ở mục Guide ⁠Group SQL Vietnam, hoặc ở mục nổi bật trang Hoàng Hải Data. Ngoài ra, bạn có thể xem playlist tổng hợp của series tại bài viết Tổng hợp video SQL HackerRank Challenges.

🔥 Tham gia ngay để nhanh chóng thi chứng chỉ với kết quả tốt nhất!

Reel giới thiệu về series SQL HackerRank Challenges: