SQL HackerRank Challenges tổng hợp bởi Hoàng Hải Data, KPIM: Link tới YouTube Playlist

Trong series SQL HackerRank Challenges, mình sẽ cùng các bạn giải quyết trọn vẹn 58 thử thách trên HackerRank để có bước khởi đầu thật tốt với SQL nhé.

👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL.

👉 Theo dõi KPIM Blog để tìm kiếm các kiến thức về SQL.

👉 Theo dõi Hoàng Hải Data để xem thông tin về các SQL challenge.