SQL Q&A

Series SQL Q&A sẽ chọn lọc và giải đáp các câu hỏi hay trên cộng đồng SQL Vietnam về vấn đề xử lý và phân tích dữ liệu với SQL.

sql Q&A 2

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #sqlqna SQL Q&A #2 Yêu cầu lấy top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất của mỗi ngành hàng vào tháng trước. Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng. …

SQL Q&A #2 Read More »

SQl QA 1

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #sqlqna SQL Q&A #1 Yêu cầu lấy ra top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất vào tháng trước. Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng. Số đầu tiên, …

SQL Q&A #1 Read More »

kiến thức sql

Thảo luận & chia sẻ kiến thức về SQL Chắc hẳn dịp cuối năm nhiều bạn đang có dự định và xây dựng kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2023 tới. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực phân tích dữ liệu và muốn khởi đầu với kỹ năng SQL thì hãy tham …

Thảo luận & chia sẻ kiến thức về SQL Read More »