Power Query là gì?

Nhắc đến Power BI thì ta không thể không nói đến Power Query, một công cụ trích xuất và chuyển đổi dữ liệu. Power Query đi kèm với giao diện trực quan để lấy dữ liệu từ các nguồn và áp dụng các phép biến đổi. Khi sử dụng Power Query, bạn có thể thực hiện xử lý trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) dữ liệu.

Diagram Description automatically generated

Cách Power Query giúp thu thập dữ liệu

Người dùng từ các doanh nghiệp có thể phải dành tới 80 phần trăm thời gian của họ cho việc chuẩn bị dữ liệu, điều này làm trì hoãn việc phân tích và ra quyết định. Kinor đã viết một bài báo về chủ đề này trên trang web của mình. Có nhiều thách thức góp phần vào tình trạng này và Power Query giúp giải quyết nhiều thách thức trong số đó.

Thách thức hiện tại Power Query trợ giúp như thế nào?
Tìm kiếm và kết nối với dữ liệu quá khó Power Query cho phép kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm dữ liệu ở mọi kích thước và hình dạng toroartsgroup.
Không có quy trình xử lý dữ liệu cụ thể Tạo trải nghiệm dễ dàng xử lý dữ liệu và nhất quán trong quy trình cũng như khi đồng bộ nhiều nguồn cùng một lúc
Dữ liệu thường cần được định dạng lại trước khi sử dụng Trải nghiệm trực quan và tương tác cao để tạo truy vấn nhanh chóng trên bất kỳ nguồn dữ liệu nào, ở bất kỳ kích thước nào.
Khó lặp lại quy trình xử lý Khi sử dụng Power Query để truy cập và chuyển đổi dữ liệu, bạn cần xác định một quy trình có thể lặp lại (truy vấn) có thể dễ dàng làm mới trong tương lai để có thể cập nhật dữ liệu.

Trong trường hợp bạn cần áp dụng cùng một quy trình cho nhiều đối tượng, bạn có thể sử dụng function để chuyển đổi.

Khối lượng (kích thước dữ liệu), tốc độ (tốc độ thay đổi) và đa dạng (độ rộng của nguồn dữ liệu và định dạng dữ liệu) Power Query cung cấp khả năng làm việc với một tập hợp con của toàn bộ tập dữ liệu để xác định các phép chuyển đổi dữ liệu cần thiết, cho phép bạn dễ dàng lọc và chuyển đổi dữ liệu của mình thành kích thước có thể quản lý được.

Các truy vấn Power Query có thể được làm mới theo cách thủ công hoặc bằng cách tận dụng khả năng làm mới theo lịch trình trong các sản phẩm cụ thể (chẳng hạn như Power BI) hoặc trực tiếp hiển thị dữ liệu nguồn (Direct Query)

Vì Power Query cung cấp kết nối với hàng trăm nguồn dữ liệu và hơn 350 kiểu biến đổi dữ liệu khác nhau cho từng nguồn này, bạn có thể làm việc với dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào và ở bất kỳ định dạng nào.

Giao diện Power Query Editor

Chúng ta sẽ trải nghiệm Power Query qua giao diện Power Query Editor. Mục tiêu của giao diện này là giúp bạn áp dụng các phép biến đổi bạn cần đơn giản chỉ bằng cách tương tác với thanh công cụ (ribbons), menu, nút và các thành phần tương tác khác thân thiện với người dùng.

Power Query Editor là trải nghiệm chuẩn bị dữ liệu chính, nơi bạn có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu và áp dụng hàng trăm phép biến đổi dữ liệu khác nhau bằng cách xem trước dữ liệu và chọn các phép chuyển đổi từ giao diện người dùng. Các khả năng chuyển đổi dữ liệu này phổ biến trên tất cả các nguồn dữ liệu, bất kể các giới hạn cơ bản của nguồn dữ liệu có như thế nào.

Table Description automatically generated

Khi bạn tạo một bước chuyển đổi mới bằng cách tương tác với các thành phần của giao diện Power Query, Power Query sẽ tự động tạo code M thiết để thực hiện chuyển đổi, do đó việc học và tìm hiểu M trở nên trực quan hơn và dễ dàng hơn. KPIM tư vấn các bạn tìm hiểu thêm M vì nó có thể giúp ích trong nhiều tính huống trên thanh công cụ không có tính năng.

Hiện tại, bạn có thể sử dụng Power Query theo 2 cách:

  1. Power Query Online — Sử dụng trên Power BI Service với các Dataflow, luồng dữ liệu Microsoft Power Platform, luồng dữ liệu kết hợp Azure Data Factory và nhiều tích hợp khác cung cấp trải nghiệm thông qua trang web trực tuyến.
  2. Power Query cho Desktop — Sử dụng trong phần mềm Excel và Power BI Desktop.

Ghi chú

Mặc dù tồn tại hai cách trải nghiệm Power Query, nhưng cả hai đều cung cấp trải nghiệm người dùng gần như giống nhau trong mọi tình huống.

Thanh công cụ tính năng của Power Query

Công cụ chuyển đổi trong Power Query bao gồm nhiều hàm chuyển đổi được tạo sẵn để có thể được sử dụng thông qua thanh công cụ của Power Query Editor. Những biến đổi này có thể đơn giản như loại bỏ một cột hoặc lọc các hàng, hoặc phổ biến như sử dụng hàng đầu tiên làm tiêu đề bảng. Ngoài ra còn có các tùy chọn chuyển đổi nâng cao như hợp nhất (Merge), nối thêm (Append), nhóm theo (Group By), và Unpivot.

Tất cả các phép biến đổi này có thể thực hiện được bằng cách chọn tùy chọn chuyển đổi trong menu, sau đó áp dụng các tùy chọn cần thiết để đưa ra biến đổi đó. Hình minh họa sau đây cho thấy một số phép biến đổi có sẵn trong Power Query Editor.

Công thức ngôn ngữ Power Query M

Dựa trên kinh nghiệm các dự án, KPIM nhận thấy có nhiều tính huống các tính năng trên thanh công cụ không xử lý được yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu. Những biến đổi này có thể yêu cầu sử dụng chuỗi hành động phức tạp mà chưa có trên thanh công cụ. Power Query sử dụng ngôn ngữ kịch bản đằng sau hậu trường cho tất cả các chuyển đổi Power Query: ngôn ngữ công thức Power Query M, còn được gọi là M. Vì vậy ở các trường hợp đặc biệt ta cần biết sử dụng M.

Ngôn ngữ M là ngôn ngữ chuyển đổi dữ liệu của Power Query. Bất kỳ điều gì xảy ra trong truy vấn đều được viết bằng M. Toàn bộ các hành động của bạn trên thanh công cụ cũng đều là kết quả của 1 dòng câu lệnh M.

Nếu bạn muốn thực hiện các chuyển đổi nâng cao bằng cách sử dụng công cụ Power Query, bạn có thể sử dụng Advanced Editor để truy cập tập lệnh của truy vấn và sửa đổi nó theo ý muốn. Hoặc ngay trên thanh công thức Formula Bar chúng ta cũng có thể tùy chỉnh M của bước hiện tại. Nếu bạn thấy rằng các chức năng và biến đổi giao diện người dùng không thực hiện các thay đổi chính xác mà bạn cần, hãy sử dụng Advanced Editor và ngôn ngữ M để tinh chỉnh các chức năng và biến đổi của bạn.

Graphical user interface, application, Word Description automatically generated

Bạn có thể sử dụng Power Query ở đâu?

Bảng sau liệt kê các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft nơi có thể sử dụng Power Query.

Sản phẩm M Engine Power Query Desktop Power Query Online Dataflows
Excel for Windows x x
Excel for Mac x
Power BI x x x x
Power Apps x x x
Power Automate x x
Azure Data Factory x x x
SQL Server Integration Services x
SQL Server Analysis Services x x
Dynamics 365 Customer Insights x x x

TỔNG KẾT

Tổng quan lại các nội dung trên KPIM vừa đưa ra, ta có thể thấy Power Query giờ xuất hiện phổ biến như một công cụ chỉnh sửa và tương tác với dữ liệu. Mặc dù chúng ta có thể sử dụng Power Query trên Excel với giao diện và tính năng giống hệt trên Power BI nhưng có những hạn chế so với Power BI về tốc độ xử lý và sự khác biệt giữa các version Excel. Đồng thời với những ai sử dụng Macbook và không thể tải Power BI Desktop thì đừng lo vì các bạn có thể xử lý cả ở trên Power BI Service.

Leave a Comment