Power BI Premium Generation 2 không sử dụng các Metrics app và thay vào đó sử dụng Capacity Utilization App đã có sẵn trong bản preview. Khách hàng muốn xem quá trình sử dụng của họ thì sẽ nhận được một bản sao báo cáo trong 7 ngày gần nhất  bằng cách yêu cầu từ bộ phận hỗ trợ khách hàng. Báo cáo sẽ được cung cấp trong vòng 72 giờ kể từ khi yêu cầu. Capacity Utilization App sẽ được vận hành từ trang quản lí trong Admin portal và sẽ lưu trữ data trong vòng 30 ngày và có thể kéo dài hơn.

Tối ưu hoá Capacity

Việc sử dụng tối ưu Capacity rất quan trọng vì nó sẽ giúp người dùng thấy được hiệu suất và giá trị cao nhất khi đầu tư vào Premium. Bằng cách theo dõi các metric chính, quản trị viên có thể khắc phục sự cố tắc nghẽn và đề ra hướng giải quyết cần thiết. Tìm hiểu tại  Optimizing Premium capacities và Premium capacity scenarios.

Capacities REST APIs

Power BI REST APIs bao gồm tập hợp các API sẽ giúp các admin quản lý Premium capacities như điều khiển workloads và chỉ định workspace.

Bộ dữ liệu Dataset

Dựa vào SKU, Power BI Premium sẽ hỗ trợ các tệp kiểu Power BI Desktop (.pbix) có kích thước tối đa là 10 GB. Khi được tải lên, model có thể được trích xuất vào workspace được gán cho Premium capacity. Sau đó, dataset này được làm mới với kích thước lên đến 12 GB.

Cân nhắc về Size

Bộ dữ liệu dataset có thể sử dụng nhiều nguồn khác nhau. Phải có ít nhất một SKU P1 hoặc A4 cho bất kỳ dataset nào lớn hơn 1 GB. Mặc dù việc publish các tập dữ liệu lớn lên workspace được hỗ trợ bởi A SKU lên đến A3 có thể hoạt động nhưng quá trình refresh không được thực hiện.

Bảng table dưới đây hiển thị các SKU được đề xuất để publish tệp dạng .pbix lên Power BI Service:

Power BI Premium Generation 2

Các format lưu trữ lượng dataset lớn

Nếu cài đặt dữ liệu dataset lớn (Large dataset storage) thì các giới hạn về kích thước tệp .pbix vẫn áp dụng cho việc upload hoặc publish tệp. Giới hạn kích thước tải lên không bị ảnh hưởng bởi định dạng large dataset storage. Tuy nhiên, khi được xuất lên service thì việc kích hoạt tính năng refresh và format của large dataset storage sẽ làm dataset này lớn hơn nhiều so với các giới hạn trước đó. Với định dạng large dataset storage, size của dataset chỉ bị giới hạn bởi kích thức của Power BI Premium capacity.

Power BI dataset sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ cache có độ nén cao để tối ưu hoá hiệu suất query cho phép người dùng tương tác nhanh trên bộ dataset lớn. Trước đây, datasets trong Power BI Premium bị giới hạn ở 10 GB sau khi nén. Tuy nhiên với các model lớn thì vấn đền giới hạn đã  loại bỏ và kích thước dataset chỉ bị giới hạn bởi kích thước capacity hoặc kích thước tối đa do quản trị viên đặt ra. Việc kích hoạt kích thước tập dữ liệu lớn như vậy cho phép size của Power BI dataset điều chỉnh tốt hơn cùng kích thước Azure Analysis Services model.

Các tệp .pbix đại diện cho dữ liệu ở trạng thái nén cao (highly compressed state). Dữ liệu có thể sẽ mở rộng khi được tải trong bộ nhớ và mở rộng thêm nhiều lần trong quá trình refresh data.

Refresh data theo lịch trình có thể mất nhiều thời gian và tốn nhiều tài nguyên. Điều quan trọng là không lên lịch refresh quá nhiều lần và thay vào đó là nên định cấu hình incremental refresh vì nó nhanh hơn, đáng tin cậy và tiêu thụ ít tài nguyên hơn.

Việc tải các report ban đầu. của large data sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy sẽ có thanh loading bar cho các báo cáo tải lâu hơn sẽ được hiển thị. Mặc dù có giới hạn về thời gian và bộ nhớ trong quá trình truy vấn ở Premium capacity nên chúng ta phải sử dụng các filter và slicer để giới hạn các visual và chỉ xuất hiện khi cần thiết.

Incremental Refresh

Incremental refresh cung cấp một phần không thể thiếu đó là duy trì bộ dataset lớn trong Power BI Premium và Power BI Pro. Nó có rất nhiều lợi ích như: refresh nhanh hơn vì khi data thay đổi thì mới cần sự làm mới và đáng tin cậy hơn. Mức tiêu thụ tài nguyên được giảm xuống vì ít data cần làm mới sẽ làm giảm mức tiêu thụ tổng thể của bộ nhớ và các tài nguyên khác. Các chính sách incremental refresh được xác định trong Power BI Desktop và áp dụng khi publish lên workspace ở Premium capacity.

Power BI Premium Generation 2

Tìm hiểu thêm tại Incremental refresh in Power BI Premium.

Paginated Reports

Paginated Report đã dựa vào công nghệ Report Definition Language (RDL) trong SQL Server Reporting Services để hỗ trợ SKU P1-P3 và A4_A6. Mặc dù dựa trên công nghệ RDL nhưng không giống với Power BI Report Server vì đây là một nền tảng báo cáo có thể tải xuống bất cứ lúc nào và có thể cài đặt tại chỗ cũng có trong Power BI Premium. Tuy nhiên, paginated report được thiết kế vừa vặn trên một trang có thể được in hoặc chia sẻ và dữ liệu sẽ hiển thị trong một bảng. Bằng cách sử dụng miễn phí Power BI Report Builder Windows Desktop, người dùng tạo đuợc paginated report và sau đó publish lên service.

Trong Power BI Premium, paginated report kích hoạt capacity bằng cách sử dụng cổng Admin portal. Các admin này có thể bật và chỉ định dung lượng bộ nhớ theo tỉ lệ phần trăm của bộ nhớ tổng. Premium chạy báo cáo paginated report trong một workspace với một bộ nhớ tối đa hết mức có thể dù cho nó có chạy hay không.

Paginated Report và Power BI Premium Generation 2

Khi sử dụng Power BI Premium Generation 2, paginated report trong Power BI có những lợi ích từ những cải tiến về kiến ​​trúc và kỹ thuật. Các phần sau đây mô tả các lợi ích của Power BI Premium Generation 2 đối với paginated report:

Broader SKU availability – Paginated reports chạy trên Power BI Premium Generation 2, nó có thể chạy trên tất cả các SKU được nhúng và Premium SKUs. Phần thanh toán sẽ được tính trên mỗi giờ CPU trong 24 giờ, điều này đã mở rộng đáng kể các SKU hỗ trợ các báo cáo paginated report.

Dynamic scaling – Đối với Power BI Premium Generation 2 thì những thách thức các activities hoặc nhu cầu sử dụng tài nguyên sẽ được xử lý linh hoạt.

Improved caching – Trước khi có Power BI Premium Generation 2, Paginated reports được yêu cầu thực hiện nhiều thao tác trong quá trình phân bố trên workload. Giờ đây, bằng cách sử dụng Premium Gen2 thì việc giảm bộ nhớ cần thiết cho nhiều hoạt động sẽ nâng cao khả năng thực hiện các hoạt động lâu dài cho khách hàng mà không ảnh hưởng đến các phiên bản người dùng khác.

Enhanced security and code isolation – Với Power BI Premium Generation 2, code isolation có thể xảy ra ở cấp độ mỗi người dùng chứ không phải ở cấp độ theo khả năng như trường hợp cung cấp Premium ban đầu.

Xem thêm: So sánh Power BI Pro và Power BI Premium

Power BI Report Server

Power BI Report Server là một on-premises report server với cổng web. Chúng ta có thể xây dựng môi trường BI on-premises và phân phối các bản báo cáo đằng sau firewall. ReportServer cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào nhiều loại báo cáo của SQL Server Reporting Services. Người dùng có thể khám phá visual data và nhanh chóng tìm ra các pattern để đưa ra quyết định sớm hơn. Power BI Report Server có thể dễ dàng di chuyển sang cloud nơi bạn có thể tận dụng tối đa chức năng của Power BI Premium. Đọc thêm tại Power BI Report Server.

Không giới hạn nội dung chia sẻ

Với Premium thì dù bất cứ ai hay ở đâu đều có thể xem được các bảng báo cáo Power BI của bạn bao gồm paginated report và có thể tương tác trong đó mà không cần license.

Cập nhật Power BI Premium Generation 2

Premium cho phép Pro user chia sẻ rộng rãi nội dung mà không yêu cầu Pro licenses cho những ai cần xem báo cáo. Pro license sẽ được yêu cầu đối với người tạo báo cáo, những người này sẽ kết nối với các nguồn dữ liệu, model data để tạo dashboard và đưa vào workspace app. User không nhất thiết phải có pro license vẫn có thể truy cập workspace trong Power BI Premium bình thường miễn là họ có vai trò là viewer. Đọc hiểu thêm tại  Power BI licensing.

Ananlysis services trong Power BI Premium  Power BI Premium Generation 2

Công cụ Microsoft Analysis Services VertiPaq đã chứng minh được sức mạnh của bộ dataset và workspace trong Power BI Premium. Analysis Services cung cấp khả năng lập trình và hỗ trợ client application thông client libraries và APIs để hỗ trợ XMLA protocol. Dữ liệu dataset của Power BI Premium sẽ hỗ trợ các hoạt động từ Microsoft, các bên thứ ba và công cụ thông qua XMLA endpoint. Các admin sẽ chọn tắt hoặc cho phép các hoạt động đọc hoặc viết thông qua điểm endpoint.

Với quyền truy cập read-only, công cụ Microsoft như SQL Server Management Studio (SSMS) and SQL Server Profiler, và ứng dụng của bên thứ ba như DAX Studio và data visualization applications sẽ kết nối và truy vấn các dataset cao cấp bằng cách sử dụng XMLA, DAX, MDX, DMVs và Trace events. Quyền truy cập read/write access, các công cụ mô hình hoá doanh nghiệp như Visual Studio, Analysis Services projects và Tabular Editor triển khai tabular models dưới dạng dataset của Premium workspace. Và những tool như SSMS thì admin sẽ sử dụng Tabular Model Scripting Language (TMSL) để thay đổi dữ liệu metadata và refresh data. Biết thêm chi tiết ở  Dataset connectivity with the XMLA endpoint.

Cập nhật Power BI Premium Generation 2

Xem thêm các bài viết tại: KPIM Blog


𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐊𝐏𝐈𝐌

Leave a Comment