custom dimension

Trong nhiều trường hợp phân tích nghiệp vụ, bạn phải tạo một bảng Date Dimension riêng dựa trên dữ liệu đang có hoặc dựa trên một khoảng thời gian cụ thể để đáp ứng nhu cầu thực tế. Bảng Date Dimension tạo thêm có thể cần bổ sung các trường thông tin ví dụ như …

Tìm hiểu tạo Custom Date Dimension bằng DAX Read More »

power bi update

Xin chào tất cả mọi người đến với series Power BI Update và đây là video đầu tiên giới thiệu về những cập nhập tháng 6 vừa rồi. Trong series này mình sẽ chỉ tập trung vào những tiêu điểm cập nhập hàng tháng, những tính năng mới hoặc được nâng cấp và hữu dụng …

Tiêu điểm Power BI Update tháng 6, 2020 Read More »

dimension

Bài viết này KPIM sẽ giới thiệu về khái niệm Dimension trong Power BI và tầm quan trọng của nó trong quá trình phân tích dữ liệu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thiết kế, xây dựng, và sử dụng trong Power BI để tạo ra các báo cáo và trực quan hóa dữ liệu …

Hiểu rõ Date Dimension trong Power BI (Default hay Custom?) Read More »

rfm trong sql

Trong video thứ 2 này, mình muốn giới thiệu đến các bạn một mô hình được áp dụng khá phổ biến và hiệu quả cho các team Sales và Marketing. Mô hình này dựa vào dữ liệu bán hàng của khách hàng để tử đó giúp phân loại khách hàng theo các nhóm khác nhau dựa trên hành vi mua hàng. Trong ví dụ, bảng dữ liệu chính được sử dụng để phân tích bao gồm thông tin bán hàng cơ bản của từ cơ sở dữ liệu AdventureWorks.

tạo báo cáo power bi

Power BI được Microsoft phát triển như một công cụ thiết yếu để phân tích dữ liệu và tạo báo cáo. Trong ví dụ ở trên Youtube, chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu mẫu AdvantureWorks của Microsoft trên Excel. Đây là một dữ liệu bán hàng đơn giản gồm thông tin đơn hàng, giá cả đơn hàng và các chi phí.