The KPIM Blog

Kiến thức, tin tức, và những góc nhìn cụ thể trong lĩnh vực dữ liệu.

Tìm kiếm
Chuyên mục bài viết
 • Data Analytics
 • DAX
 • Kiến thức chung
 • Power BI
 • Power BI Basics
 • Power BI From Scratch
 • Power BI Update
 • Power Platform
 • Project Management
 • SQL
 • SQL HackerRank Challenges
 • SQL Q&A

Giới thiệu về SQL Q&A #2 Yêu cầu: Lấy top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất của mỗi ngành...

Tất cả bài viết

SQL HackerRank Challenges tổng hợp bởi Hoàng Hải Data, KPIM: Link tới YouTube Playlist Trong series SQL HackerRank Challenges, mình...

Thảo luận & chia sẻ kiến thức về SQL Chắc hẳn dịp cuối năm nhiều bạn đang có dự định...

Đề bài Challenge #15 Yêu cầu: Lấy tên các thành phố không kết thúc bằng kí tự là nguyên âm....

Đề bài Challenge #14 Yêu cầu: Tính chênh lệch giữa số tên thành phố có trong bảng (mỗi dòng có...

Đề bài Challenge #13 Yêu cầu: Lấy tên các thành phố có kí tự đầu và kí tự cuối đều...

Đề bài Challenge #12 Yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố có kí tự kết thúc là một trong...

Đề bài Challenge #11 Yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố bắt đầu bằng kí tự là một trong...

Đề bài Challenge #10 Yêu cầu: Lấy ra 2 thành phố có tên dài nhất và ngắn nhất trong bảng...

Đề bài Challenge #9 Yêu cầu: Tính chênh lệch giữa số tên thành phố có trong bảng (mỗi dòng có...

Đề bài Challenge #8 Yêu cầu: Lấy ra danh sách tên thành phố từ bảng Station có mã ID chẵn....

Đề bài Challenge #7 Yêu cầu: Lấy ra bảng dữ liệu gồm các cột City (thành phố) và State (bang)...

Đề bài Challenge #6 Yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố ở Nhật Bản. Lưu ý mã quốc gia...

Series bài viết