SQL Q&A #1 - Lấy top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất vào tháng trước

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #sqlqna SQL Q&A #1 Yêu cầu lấy ra top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất vào tháng trước. Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng. Số đầu tiên, …

SQL Q&A #1 Read More »

SQL VIETNAM

THẢO LUẬN & CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ SQL Chắc hẳn dịp cuối năm nhiều bạn đang có dự định và xây dựng kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2023 tới. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực phân tích dữ liệu và muốn khởi đầu với kỹ năng SQL thì hãy tham …

THẢO LUẬN & CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ SQL Read More »

SQL HackerRank Challenges #15 - Weather Observation Station 10

SQL HackerRank Challenges #15 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không kết thúc bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – RIGHT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #15 – Weather Observation Station 10 Read More »

SQL HackerRank Challenges #14 - Weather Observation Station 9

SQL HackerRank Challenges #14 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không bắt đầu bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #14 – Weather Observation Station 9 Read More »

SQL HackerRank Challenges #13 - Weather Observation Station 8

SQL HackerRank Challenges #13 yêu cầu: Lấy tên các thành phố có kí tự đầu và kí tự cuối đều là nguyên âm Video hướng dẫn: Link   Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT(), RIGHT() – DISTINCT – IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức …

SQL HackerRank Challenges #13 – Weather Observation Station 8 Read More »

SQL HackerRank Challenges #12 - Weather Observation Station 7

SQL HackerRank Challenges #12 yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố có kí tự kết thúc là một trong các nguyên âm (a,e,i,o,u). Chú ý kết quả không được trùng lặp. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – RIGHT() – DISTINCT 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo …

SQL HackerRank Challenges #12 – Weather Observation Station 7 Read More »

SQL HackerRank Challenges #11 - Weather Observation Station 6

SQL HackerRank Challenges #11 yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố bắt đầu bằng kí tự là một trong các nguyên âm trong Tiếng Anh (a,e,I,o,u). Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT() – DISTINCT 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến …

SQL HackerRank Challenges #11 – Weather Observation Station 6 Read More »

SQL HackerRank Challenges

SQL HackerRank Challenges #10 yêu cầu: Lấy ra 2 thành phố có tên dài nhất và ngắn nhất trong bảng Station. Nếu có nhiều hơn 1 thành phố có cùng độ dài thì mình sẽ chọn ra tên đầu tiên theo thứ tự Alphabet. Input: Ví dụ bảng Station có 4 thành phố DEF, ABC, …

SQL HackerRank Challenges #10 – Weather Observation Station 5 Read More »

SQL HackerRank Challenges

SQL HackerRank Challenges #9 yêu cầu: Tính chênh lệch giữa số tên thành phố có trong bảng (mỗi dòng có một tên) và số tên thành phố khác nhau có trong bảng. Video hướng dẫn: Link 📖 Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – SELECT + FROM + WHERE – COUNT() – COUNT() …

SQL HackerRank Challenges #9 – Weather Observation Station 4 Read More »

SQL HackerRank Challenges #3 - Select All

SQL HackerRank Challenges #8 yêu cầu: Lấy ra danh sách tên thành phố từ bảng Station có mã ID chẵn. Lưu ý là có thể sắp xếp theo thứ tự nào nhưng phải loại bỏ trường hợp bị trùng lặp. Video hướng dẫn: Link 📖 Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – SELECT …

SQL HackerRank Challenges #8 – Weather Observation Station 3 Read More »