Power BI Service là nơi giúp ta chứa các thư viện báo cáo và từ đó chia sẻ để người dùng theo dõi hoặc phối hợp chỉnh sửa. Dưới đây là những cách mà chúng ta có thể sử dụng để chia sẻ báo cáo cho người dùng khác. Mình tổ hợp các cách bao …

Cách chia sẻ báo cáo trên Power BI Service Read More »

Trong biểu đồ Venn dưới đây so sánh Power BI Desktop và Power BI Service, khu vực ở giữa cho thấy các tính năng tương đồng mà cả 2 có thể dùng. Hai bên của biểu đồ Venn hiển thị các tính năng và tác vụ dành riêng cho Power BI Desktop và Power BI …

So sánh Power BI Desktop và Power BI Service Read More »

Premium Gen2 không sử dụng các Metrics app và thay vào đó sử dụng Capacity Utilization App đã có sẵn trong bản preview. Khách hàng muốn xem quá trình sử dụng của họ thì sẽ nhận được một bản sao báo cáo trong 7 ngày gần nhất  bằng cách yêu cầu từ bộ phận hỗ trợ khách hàng. Báo cáo sẽ được cung cấp …

Cập nhật Power BI Premium Generation 2 (preview) – Phần 2 Read More »

Đối với Premium Gen2 và Embedded Gen 2, dung lượng bộ nhớ có sẵn trên mỗi kích thước của node được đặt thành giới hạn dung lượng bộ nhớ của một phần mềm duy nhất, chứ không phải mức tiêu thụ tích lũy của bộ nhớ. Ví dụ: trong dung lượng Premium Gen2 P1, chỉ có một …

Cập nhật Power BI Premium Generation 2 (preview) – Phần 1 Read More »

Power BI Premium có những tính năng gì? Chúng ta có thể sử dụng Power BI Premium cùng các tính năng để mở rộng quy mô ứng dụng và triển khai Power BI lớn hơn trong công ty. Power BI Premium cho phép nhiều người dùng hơn và tận dụng tối đa về năng suất …

Tổng quan về Power BI Premium Read More »

Bạn khó chịu khi dữ liệu trong Power BI của bạn quá lớn khiến phải đợi các câu truy vấn cập nhật hay thậm chí chờ để chạy những tính toán trong báo cáo? Nếu vây, bài viết này là dành cho bạn. Khi bạn xây dựng báo cáo, trải nghiệm người dùng là một …

Các phương pháp giản lược dữ liệu trong Power BI Read More »

Với Power BI Desktop, bạn có thể kết nối dữ liệu từ một trang web vào báo cáo và sau đó tạo các visualization để hiển thị và phân tích dữ liệu.

DAX (Data Analysis Expressions) là ngôn ngữ được phát triển bởi Microsoft để tương tác với dữ liệu trong nhiều nền tảng của họ như Power BI, Power Pivot và các mô hình bảng SSAS. Nó được thiết kế để đơn giản và dễ học đồng thời thể hiện sức mạnh và tính linh hoạt …

DAX: Tiền đề cho việc phân tích thông minh và đa chiều Read More »

Power Query được sử dụng để trích xuất, chỉnh sửa và làm sạch dữ liệu trước khi tải dữ liệu đã được chuẩn hoá đó vào màn hình Power Pivot.