RFM (Recency, Frequency, Monetary) là một phương pháp phân tích khách hàng phổ biến trong lĩnh vực tiếp thị và phân loại khách hàng dựa trên hành vi mua hàng. Trong bài viết này, KPIM sẽ khám phá cách sử dụng RFM trong SQL để hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của khách hàng và tạo ra các chiến lược tiếp thị phù hợp.

Khái niệm về RFM trong SQL

RFM là một phương pháp phân tích và phân đoạn khách hàng dựa trên ba yếu tố quan trọng: Recency (Tần suất gần nhất), Frequency (Tần suất mua hàng) và Monetary (Giá trị tiêu dùng). RFM được sử dụng để xác định giá trị của từng khách hàng và nhóm khách hàng lại với nhau dựa trên hành vi mua hàng của họ.

Mục tiêu và ứng dụng của RFM trong SQL

Mục tiêu chính của RFM trong SQL là phân đoạn khách hàng và hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của họ. Bằng cách phân tích Recency, Frequency và Monetary, giúp xác định giá trị của từng khách hàng và nhóm khách hàng lại với nhau. Điều này có thể đem lại các lợi ích sau:
 • Phân đoạn khách hàng: Giúp phân chia khách hàng thành các nhóm dựa trên hành vi mua hàng của họ. Điều này cho phép doanh nghiệp tập trung vào các nhóm khách hàng cụ thể và tạo ra các chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng phù hợp với từng nhóm.
 • Tăng hiệu quả tiếp thị: Giúp doanh nghiệp nhận biết các khách hàng có tiềm năng cao để mục tiêu tiếp thị. Thay vì tiếp cận một cách đồng nhất với tất cả khách hàng, doanh nghiệp có thể tập trung tiếp thị và quảng cáo đến nhóm khách hàng có độ quan trọng cao hơn và khả năng mua hàng lại cao hơn. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực tiếp thị và tăng khả năng chuyển đổi khách hàng thành giao dịch.
 • Tăng khả năng giữ chân khách hàng: Giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của từng nhóm khách hàng. Điều này cho phép tạo ra các chiến lược chăm sóc khách hàng tùy chỉnh và cá nhân hóa, nhằm tăng tính trung thành và giữ chân khách hàng.
 • Đo lường hiệu quả chiến dịch: Cung cấp các yếu tố đo lường định lượng để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Bằng cách theo dõi sự thay đổi trong điểm RFM của từng nhóm khách hàng sau khi triển khai chiến dịch, doanh nghiệp có thể đánh giá xem liệu chiến dịch có đạt được kết quả như mong đợi hay không và điều chỉnh chiến lược tiếp thị nếu cần.

Các bước thực hiện RFM trong SQL

RFM (Recency, Frequency, Monetary) là một phương pháp phân tích khách hàng phổ biến trong lĩnh vực tiếp thị và có thể áp dụng trong SQL để hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của khách hàng. Dưới đây là các bước thực hiện:

Bước 1:

Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi thực hiện RFM, bạn cần chuẩn bị dữ liệu khách hàng trong cơ sở dữ liệu SQL. Dữ liệu này bao gồm thông tin về các giao dịch mua hàng của khách hàng, bao gồm ngày mua hàng và giá trị tiêu dùng của mỗi giao dịch.

Bước 2:

Tính toán RFM Scores

Trong bước này, bạn sẽ tính toán điểm RFM cho mỗi khách hàng dựa trên các thông tin về Recency (R), Frequency (F) và Monetary (M).

Bước 3:

Phân nhóm khách hàng

Sau khi tính toán điểm, bạn có thể sử dụng các truy vấn SQL để phân nhóm khách hàng dựa trên điểm RFM của họ.

Ví dụ về RFM trong SQL

Ví dụ 1: Tính toán RFM Scores từ dữ liệu khách hàng

Giả sử bạn có một bảng purchases trong cơ sở dữ liệu SQL lưu trữ thông tin về các giao dịch mua hàng của khách hàng, bao gồm các cột customer_id (ID khách hàng), purchase_date (ngày mua hàng) và purchase_amount (giá trị tiêu dùng). Dựa trên bảng này, bạn muốn tính toán RFM Scores cho mỗi khách hàng.

				
					SELECT customer_id,
DATEDIFF(CURRENT_DATE, MAX(purchase_date)) AS Recency,
COUNT(*) AS Frequency,
SUM(purchase_amount) AS Monetary
FROM purchases
GROUP BY customer_id;
				
			

Trong ví dụ trên, các hàm dưới đây đã được sử dụng:

 • DATEDIFF tính toán Recency bằng cách lấy số ngày kể từ ngày mua hàng gần nhất đến ngày hiện tại.
 • COUNT(*) đếm số lần mua hàng của từng khách hàng
 • SUM(purchase_amount) tính tổng giá trị tiêu dùng.

Ví dụ 2: Phân nhóm khách hàng dựa trên RFM Score

Giả sử sau khi tính toán RFM Scores từ ví dụ trên, chúng ta muốn phân nhóm khách hàng thành ba nhóm dựa trên điểm RFM: "Khách hàng quan trọng" (RFM score cao nhất), "Khách hàng tiềm năng" (RFM score trung bình), và "Khách hàng khác" (RFM score thấp).

				
					SELECT customer_id,
CASE
WHEN Recency >= 4 AND Frequency >= 4 AND Monetary >= 4 THEN 'Khách hàng quan trọng'
WHEN Recency >= 3 AND Frequency >= 3 AND Monetary >= 3 THEN 'Khách hàng tiềm năng'
ELSE 'Khách hàng khác'
END AS CustomerSegment
FROM RFM_scores;
				
			

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng câu lệnh CASE trong SQL để xác định nhóm khách hàng dựa trên điểm RFM của họ. Các khách hàng có Recency, Frequency và Monetary đạt mức điểm cao nhất được gán vào nhóm "Khách hàng quan trọng", những khách hàng có điểm trung bình được gán vào nhóm "Khách hàng tiềm năng" và những khách hàng có điểm thấp hơn được gán vào nhóm "Khách hàng khác".

Các truy vấn SQL phổ biến trong RFM

Khi áp dụng RFM trong SQL, chúng ta cần sử dụng các truy vấn SQL để tính toán Recency (R), Frequency (F), Monetary (M) và phân nhóm khách hàng dựa trên RFM scores. Dưới đây là một số truy vấn SQL phổ biến trong RFM.

Truy vấn SQL để tính toán Recency (R)

				
					SELECT customer_id, DATEDIFF(CURRENT_DATE, MAX(purchase_date)) AS Recency
FROM purchases
GROUP BY customer_id;
				
			

Truy vấn trên tính toán Recency bằng cách lấy số ngày kể từ ngày mua hàng gần nhất của khách hàng đến ngày hiện tại. Bảng purchases chứa thông tin về các giao dịch mua hàng, bao gồm cột customer_id để xác định khách hàng và purchase_date để lưu trữ ngày mua hàng.

Truy vấn SQL để tính toán Frequency (F)

				
					SELECT customer_id, COUNT(*) AS Frequency
FROM purchases
GROUP BY customer_id;

				
			

Truy vấn trên tính toán Frequency bằng cách đếm số lần mua hàng của mỗi khách hàng. Bảng purchases chứa thông tin về các giao dịch mua hàng, và chúng ta sử dụng cột customer_id để xác định khách hàng

Truy vấn SQL để tính toán Monetary (M)

				
					SELECT customer_id, SUM(purchase_amount) AS Monetary
FROM purchases
GROUP BY customer_id;
				
			

Truy vấn trên tính toán Monetary bằng cách tính tổng giá trị tiêu dùng của mỗi khách hàng. Bảng purchases chứa thông tin về các giao dịch mua hàng, và chúng ta sử dụng cột customer_id để xác định khách hàng và cột purchase_amount để lưu trữ giá trị tiêu dùng.

Ưu điểm và hạn chế của RFM trong SQL

RFM (Recency, Frequency, Monetary) là một phương pháp phân tích khách hàng phổ biến trong lĩnh vực tiếp thị và được áp dụng trong SQL để đánh giá hành vi mua hàng của khách hàng. Đây là một công cụ mạnh mẽ để tận dụng sức mạnh của SQL trong việc tính toán và phân nhóm khách hàng dựa trên dữ liệu giao dịch, song một số hạn chế nhất định cũng cần được lưu tâm.

Ưu điểm của RFM trong SQL

 • Đơn giản và dễ hiểu: Là một phương pháp đơn giản và dễ hiểu để phân tích dữ liệu khách hàng. Bằng cách tập trung vào các yếu tố quan trọng như Recency, Frequency và Monetary, giúp hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của khách hàng một cách đơn giản và trực quan.
 • Dễ dàng thực hiện trong SQL: Có thể dễ dàng thực hiện trong SQL bằng cách sử dụng các truy vấn SQL để tính toán và phân nhóm khách hàng dựa trên dữ liệu giao dịch mua hàng.
 • Cung cấp cái nhìn toàn diện về khách hàng: Kết hợp cả ba yếu tố Recency, Frequency và Monetary để tạo ra một cái nhìn toàn diện về mức độ tương tác và giá trị của khách hàng. Điều này giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng và phát triển chiến lược tiếp thị phù hợp.
 • Dễ dàng phân đoạn và tùy chỉnh: Cho phép phân đoạn khách hàng thành các nhóm khác nhau dựa trên điểm RFM. Điều này giúp các doanh nghiệp tạo ra các chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng tùy chỉnh cho từng nhóm, từ đó tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị.

Hạn chế của RFM trong SQL

 • Thiếu thông tin chi tiết: Dựa trên ba yếu tố Recency, Frequency và Monetary để đánh giá khách hàng. Tuy nhiên, nó không cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố khác như độ tuổi, địa chỉ, sở thích, v.v. Điều này có thể khiến việc phân tích và đánh giá khách hàng hạn chế trong một số trường hợp.
 • Không xem xét thay đổi thời gian: Chỉ tính toán dựa trên thông tin gần nhất của khách hàng và không xem xét sự thay đổi theo thời gian. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ qua những thay đổi trong hành vi mua hàng của khách hàng theo thời gian.
 • Sự đơn giản hóa dữ liệu: RFM giả định rằng Recency, Frequency và Monetary có cùng mức độ quan trọng và gán cùng trọng số cho cả ba yếu tố này. Tuy nhiên, trong thực tế, mỗi yếu tố có thể có mức độ quan trọng khác nhau đối với doanh nghiệp. Điều này có thể dẫn đến sự đơn giản hóa quá mức và bỏ qua một số khía cạnh quan trọng của dữ liệu khách hàng.
 • Cần dữ liệu đầy đủ và chính xác: Để thực hiện RFM trong SQL, cần có dữ liệu đầy đủ về giao dịch mua hàng của khách hàng. Nếu dữ liệu thiếu hoặc không chính xác, kết quả có thể không chính xác và dẫn đến phân tích không đáng tin cậy.

Kết luận

Trong bài viết này, KPIM đã tìm hiểu về RFM (Recency, Frequency, Monetary) và cách áp dụng nó trong SQL để phân tích khách hàng. RFM là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của khách hàng và phân loại họ vào các nhóm khác nhau.

Tóm lại, RFM trong SQL là một công cụ mạnh mẽ để phân tích khách hàng và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Với việc kết hợp sức mạnh của RFM và SQL, doanh nghiệp có thể tận dụng dữ liệu khách hàng để đạt được hiệu quả cao trong việc tiếp cận và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.