The KPIM Blog

Kiến thức, tin tức, và những góc nhìn cụ thể trong lĩnh vực dữ liệu.

Tìm kiếm
Chuyên mục bài viết
 • Data Analytics
 • DAX
 • Kiến thức chung
 • Power BI
 • Power BI Basics
 • Power BI From Scratch
 • Power BI Update
 • Power Platform
 • Project Management
 • SQL
 • SQL HackerRank Challenges
 • SQL Q&A
KPIM Power BI Showcase 2 - Professional Services

Tổng quan giải pháp Professional Service Analysis là một giải pháp báo cáo Power BI giúp hỗ trợ các doanh...

Tất cả bài viết

Xin chào tất cả mọi người đến với series Power BI Update và đây là video đầu tiên giới thiệu...

Với bài viết này, KPIM sẽ giới thiệu về khái niệm Dimension trong Power BI, và tầm quan trọng của...

Trong video thứ 2 này, mình muốn giới thiệu đến các bạn một mô hình được áp dụng khá phổ...
Power BI được Microsoft phát triển như một công cụ thiết yếu để phân tích dữ liệu và tạo báo...

Series bài viết

Series: SQL HackerRank Challenges Rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL với các dạng bài tập...

Series: Data Science at Scale with Microsoft Fabric Khám phá cách mà bạn có thể đẩy mạnh hiệu suất, tiết...