KPIM Demo

Đã bao giờ các bạn băn khoăn làm sao để có thể nắm được rõ các thông tin về quy trình tuyển dụng của công ty chưa? Có thể từ đó các bạn sẽ có được những hành động kịp thời để giải quyết những hồ sơ tuyển dụng quá hạn hoặc đưa ra các …

Báo cáo Quản lý Quy trình Tuyển dụng Read More »

Trong video thứ 2 này, mình muốn giới thiệu đến các bạn một mô hình được áp dụng khá phổ biến và hiệu quả cho các team Sales và Marketing. Mô hình này dựa vào dữ liệu bán hàng của khách hàng để tử đó giúp phân loại khách hàng theo các nhóm khác nhau dựa trên hành vi mua hàng. Trong ví dụ, bảng dữ liệu chính được sử dụng để phân tích bao gồm thông tin bán hàng cơ bản của từ cơ sở dữ liệu AdventureWorks.