The KPIM Blog

Kiến thức, tin tức, và những góc nhìn cụ thể trong lĩnh vực dữ liệu.

Tìm kiếm
Chuyên mục bài viết
 • Data Analytics
 • DAX
 • Kiến thức chung
 • Power BI
 • Power BI Basics
 • Power BI From Scratch
 • Power BI Update
 • Power Platform
 • Project Management
 • SQL
 • SQL HackerRank Challenges
 • SQL Q&A
KPIM Power BI Showcase 2 - Professional Services

Tổng quan giải pháp Professional Service Analysis là một giải pháp báo cáo Power BI giúp hỗ trợ các doanh...

Tất cả bài viết

Đề bài Challenge #6 Yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố ở Nhật Bản. Lưu ý mã quốc gia...

Giới thiệu về SQL Q&A #1 Yêu cầu: Lấy ra top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất vào tháng...

Đề bài Challenge #5 Yêu cầu: Lấy ra tất cả thông tin của các thành phố ở Nhật Bản có...

Đề bài Challenge #4 Yêu cầu: Lấy thông tin thành phố có mã ID = 1661 trong bảng City. Video...

Yêu cầu Challenge #3 Yêu cầu: Lấy ra toàn bộ các cột (thuộc tính) của các thành phố trong bảng...

Yêu cầu Challenge #2 Yêu cầu: Lấy tên các thành phố ở Mỹ có dân số trên 120000 người.Các thành...

Đề bài Challenge #1 Yêu cầu: Lấy tất cả thông tin các thành phố ở Mỹ có dân số trên...

Trong bài viết này, KPIM sẽ khám phá các lợi ích và giá trị của SQL HackerRank, cùng với các...

Trong bài viết này, KPIM sẽ tìm hiểu về các tính năng, công cụ và ứng dụng của Power Query....

Excel đã, đang và luôn là một công cụ được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Phillip Capital...

Trong bài viết này, KPIM sẽ tìm hiểu chi tiết về các ưu điểm, tính năng chính, quản lý và...

Mỗi dự án khi bản thân tôi tham gia là một bài toán, cũng là những nguồn cảm hứng riêng...

Series bài viết

Series: SQL HackerRank Challenges Rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL với các dạng bài tập...

Series: Data Science at Scale with Microsoft Fabric Khám phá cách mà bạn có thể đẩy mạnh hiệu suất, tiết...