The KPIM Blog

Kiến thức, tin tức, và những góc nhìn cụ thể trong lĩnh vực dữ liệu.

Tìm kiếm
Chuyên mục bài viết
 • Data Analytics
 • DAX
 • Kiến thức chung
 • Power BI
 • Power BI Basics
 • Power BI From Scratch
 • Power BI Update
 • Power Platform
 • Project Management
 • SQL
 • SQL HackerRank Challenges
 • SQL Q&A
KPIM Power BI Showcase 2 - Professional Services

Tổng quan giải pháp Professional Service Analysis là một giải pháp báo cáo Power BI giúp hỗ trợ các doanh...

Tất cả bài viết

Bạn có gặp phải những câu hỏi này trong Excel hoặc Power BI hoặc Power Query không? Làm cách nào...

Trích xuất dữ liệu thành từng Tab trong một file Excel vô cùng phổ biến Đó có thể là dữ...

Bài viết này KPIM sẽ giới thiệu về file CSV (Comma-Separated Values) – một định dạng phổ biến được sử...

Access và Power BI là hai công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và báo cáo....

Trên trang web KPIM, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết về cách tạo SQL Server và kết nối...

Power BI Report Server là một phiên bản đặc biệt của Power BI, cung cấp một nền tảng tự quản...

Power BI Service là gì? Dịch vụ Microsoft Power BI với tên miền bắt đầu là app.powerbi.com, đôi khi được...

Power BI Desktop là một công cụ mạnh mẽ để trực quan hóa và tạo báo cáo dữ liệu, cho...

Power BI là một công cụ thông tin kinh doanh mạnh mẽ giúp bạn trực quan hóa và phân tích...

Trong bài viết này, KPIM sẽ tìm hiểu về một số cuốn sách về data analysis. Dù bạn là một...

Power BI là một công cụ mạnh mẽ cho việc trực quan hóa và phân tích dữ liệu. Với Power...

Bạn đang quan tâm đến việc bắt đầu sử dụng Power BI From Scratch? Trong bài viết này, chúng ta...

Series bài viết

Series: SQL HackerRank Challenges Rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL với các dạng bài tập...

Series: Data Science at Scale with Microsoft Fabric Khám phá cách mà bạn có thể đẩy mạnh hiệu suất, tiết...