Power BI From Scratch

Power BI From Scratch

power bi scratch

Bạn đang quan tâm đến việc bắt đầu sử dụng Power BI From Scratch? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách bắt đầu xây dựng một báo cáo hoàn chỉnh trên Power BI From Scratch. Từ việc kết nối dữ liệu, tạo mô hình dữ liệu, thiết kế báo cáo, đến chia …

Power BI From Scratch: Hướng dẫn toàn diện để bắt đầu Read More »