Uncategorized

SQL HackerRark #21

𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 #𝟮𝟭 – 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲 Challenge số 21 cũng là số mở đầu cho phần Advanced ở chủ đề câu lệnh Seclect. Yêu cầu: Viết câu truy vấn xác định xem có phải là tam giác hay không và thuộc loại nào nếu biết độ dài 3 cạnh của hình đó. Mỗi …

𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 #𝟮𝟭 – 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲 mở đầu phần Advanced chủ đề Select Read More »

SQL Basic Certificate

𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝟐𝟎 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐒𝐐𝐋 𝐜𝐡𝐮̛𝐚? Trong tổng số 58 challenges của HackerRank, kiến thức được chia theo 3 mức độ gồm 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 – 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐮𝐦 – 𝐇𝐚𝐫𝐝 phân bổ đều lên các chủ đề: – Select: Basic, Advanced – Join: Basic, Advanced – Aggregation …

𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝟐𝟎 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐒𝐐𝐋 𝐜𝐡𝐮̛𝐚? Read More »

SQL Q&A 3

Ngày cuối năm, cùng mình liệt kê các kênh Youtube có nội dung cực đỉnh về kiến thức lập trình nhé Đây là các kênh mình theo dõi rất nhiều trong năm 2022 vừa rồi, mỗi kênh đều có chất riêng, nội dung khiến mình ấn tượng và theo đánh giá của mình là kênh …

4 Kênh Youtube chất lượng về lập trình Read More »

SQL Q&A 2

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #sqlqna SQL Q&A #2 Yêu cầu lấy top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất của mỗi ngành hàng vào tháng trước. Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng. …

SQL Q&A #2 Read More »

SQL HackerRank Challenges #11 - Weather Observation Station 6

SQL HackerRank Challenges #11 yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố bắt đầu bằng kí tự là một trong các nguyên âm trong Tiếng Anh (a,e,I,o,u). Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT() – DISTINCT 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến …

SQL HackerRank Challenges #11 – Weather Observation Station 6 Read More »

Slavs are a group who live in lots of countries and speak many different different languages. They are the largest ethnolinguistic group in Europe, but they are divided in several ways. Their background and culture have already been the subject of educational debate. The Proto-Slavs began to appear in fantastic details in the early on …

What Do Slavic Females Stereotypes Imply? Read More »

If you are http://www.apa.org/topics/divorce/ wondering whether it is time to end your romantic relationship, there are signs or symptoms a romantic relationship is over you could czech brides look out for. They are often subtle, but can point out the fact that it is relationship as well as you need to begin making plans to …

five Signs That a Relationship is Over Read More »

If you are http://www.apa.org/topics/divorce/ wondering whether it is time to end your romantic relationship, there are signs or symptoms a romantic relationship is over you could czech brides look out for. They are often subtle, but can point out the fact that it is relationship as well as you need to begin making plans to …

five Signs That a Relationship is Over Read More »

If you are http://www.apa.org/topics/divorce/ wondering whether it is time to end your romantic relationship, there are signs or symptoms a romantic relationship is over you could czech brides look out for. They are often subtle, but can point out the fact that it is relationship as well as you need to begin making plans to …

five Signs That a Relationship is Over Read More »

Dating international women may be challenging, however it can also be fascinating. You can Read Much More get to know all their culture, traditions, beliefs, and even more. Dating a foreign woman may also help you improve your self-confidence and pay attention to more about their country. A handful of things to take into account …

Approaches for Dating Overseas Women Read More »