SQL HackerRank Challenges

Giải quyết trọn vẹn 58 thử thách về SQL trên HackerRank để có bước khởi đầu thật tốt với SQL.

Tham gia thu thach SQL HackerRank

𝗧𝗮𝗴 @𝗕𝗮̣𝗻 𝗯𝗲̀ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝘁𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 “𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑥𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢” – 𝑊𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡 Học tập sẽ thêm phần hào hứng nếu có bạn đồng hành, tag ngay bạn bè của bạn tham gia thử thách, cùng nhau tiến bộ kỹ năng …

𝗧𝗮𝗴 @𝗕𝗮̣𝗻 𝗯𝗲̀ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝘁𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 Read More »

SQL HackerRank Challenges #0

#sql #sqlvietnam #kpim #hoanghaidata #hackerrank Series 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 https://www.youtube.com/playlist… #0 – Giới thiệu https://www.youtube.com/watch?v=YyU-nKzk3ks… #1 – Revising the Select Query I https://www.youtube.com/watch?v=jPBF8qfGVx4… #2 – Revising the Select Query II https://www.youtube.com/watch?v=iKnN7nhKaN4… #3 – Select All https://www.youtube.com/watch?v=6tN9byLi-1M… #4 – Select By ID https://www.youtube.com/watch?v=yyDoSE6SGlY… #5 – Japanese Cities’ Attributes https://www.youtube.com/watch?v=EFcmY4c73OA… #6 – Japanese Cities’ Names https://www.youtube.com/watch?v=06KpANxfoVo… #7 …

Tổng hợp video 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 Read More »

SQL VIETNAM

THẢO LUẬN & CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ SQL Chắc hẳn dịp cuối năm nhiều bạn đang có dự định và xây dựng kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2023 tới. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực phân tích dữ liệu và muốn khởi đầu với kỹ năng SQL thì hãy tham …

THẢO LUẬN & CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ SQL Read More »

SQL HackerRank Challenges #15 - Weather Observation Station 10

SQL HackerRank Challenges #15 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không kết thúc bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – RIGHT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #15 – Weather Observation Station 10 Read More »

SQL HackerRank Challenges #14 - Weather Observation Station 9

SQL HackerRank Challenges #14 yêu cầu: Lấy tên các thành phố không bắt đầu bằng kí tự là nguyên âm. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT() – DISTINCT – NOT IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL. 👉 …

SQL HackerRank Challenges #14 – Weather Observation Station 9 Read More »

SQL HackerRank Challenges #13 - Weather Observation Station 8

SQL HackerRank Challenges #13 yêu cầu: Lấy tên các thành phố có kí tự đầu và kí tự cuối đều là nguyên âm Video hướng dẫn: Link   Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – LEFT(), RIGHT() – DISTINCT – IN 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức …

SQL HackerRank Challenges #13 – Weather Observation Station 8 Read More »

SQL HackerRank Challenges #12 - Weather Observation Station 7

SQL HackerRank Challenges #12 yêu cầu: Lấy ra tên các thành phố có kí tự kết thúc là một trong các nguyên âm (a,e,i,o,u). Chú ý kết quả không được trùng lặp. Video hướng dẫn: Link  Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – RIGHT() – DISTINCT 👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo …

SQL HackerRank Challenges #12 – Weather Observation Station 7 Read More »

SQL HackerRank Challenges

SQL HackerRank Challenges #10 yêu cầu: Lấy ra 2 thành phố có tên dài nhất và ngắn nhất trong bảng Station. Nếu có nhiều hơn 1 thành phố có cùng độ dài thì mình sẽ chọn ra tên đầu tiên theo thứ tự Alphabet. Input: Ví dụ bảng Station có 4 thành phố DEF, ABC, …

SQL HackerRank Challenges #10 – Weather Observation Station 5 Read More »

SQL HackerRank Challenges

SQL HackerRank Challenges #9 yêu cầu: Tính chênh lệch giữa số tên thành phố có trong bảng (mỗi dòng có một tên) và số tên thành phố khác nhau có trong bảng. Video hướng dẫn: Link 📖 Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – SELECT + FROM + WHERE – COUNT() – COUNT() …

SQL HackerRank Challenges #9 – Weather Observation Station 4 Read More »

SQL HackerRank Challenges #3 - Select All

SQL HackerRank Challenges #8 yêu cầu: Lấy ra danh sách tên thành phố từ bảng Station có mã ID chẵn. Lưu ý là có thể sắp xếp theo thứ tự nào nhưng phải loại bỏ trường hợp bị trùng lặp. Video hướng dẫn: Link 📖 Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng: – SELECT …

SQL HackerRank Challenges #8 – Weather Observation Station 3 Read More »