“Being a Project Manager is like being an artist, you have the different colored process streams combining into a work of art” là một lời nhận định từ Greg Cimmarsti mà cá nhân tôi thấy thấm về vai trò và công việc này. Mỗi dự án khi bản thân tôi tham gia là một bài …

Những điều bạn cần biết về Quản trị dự án – Project Management Read More »