Power BI From Scratch

Power BI From Scratch

Power Query là 1 tính năng được tích hợp sẵn vào trong Power BI và Excel để làm các thao tác về trích xuất (export), thay đổi (transform) và tải (load) vào Power BI. Các thao thác ở Power Query sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới dung lượng cũng như hiệu suất báo cáo của …

Power BI From Scratch – Power Query Read More »

PowerBI From Scratch (PFS) là 1 series của nhóm KPIM với mục tiêu giúp mọi người bước đầu phân tích dữ liệu với Excel và Power BI, những phần mềm vô cũng hữu ích cho các bạn làm ở vị trí BI, DA. Nội dung trong series PFS sẽ được chọn lọc từ nhiều nguồn …

Power BI From Scratch – Data Model Read More »