SQL Hackerrank Challenges #21 – Type of Triangle mở đầu phần Advanced chủ đề Select

sql hackerrank 21

SQL Hackerrank Challenges #21 – Type of Triangle

Challenge số 21 cũng là số mở đầu cho phần Advanced ở chủ đề câu lệnh Seclect.

❓Yêu cầu: Viết câu truy vấn xác định xem có phải là tam giác hay không và thuộc loại nào nếu biết độ dài 3 cạnh của hình đó. Mỗi dòng trong bảng Triangles sẽ là một trường hợp cần kiểm tra.
– Hình tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau.
– Hình tam giác cân có 2 cạnh bằng nhau.
– Hình tam giác lệch có độ dài 3 cạnh khác nhau.
– Không phải tam giác.
📖 Bảng dữ liệu, sẽ có 3 cột A, B, C tương ứng độ dài 3 cạnh A, B, C. Điều kiện để một hình là tam giác là tổng hai cạnh bất kỳ phải lớn hơn cạnh còn lại.
📖 Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng:
– CASE WHEN
– Câu truy vấn con (Subqueries)
⚡Việc ôn luyện trở nên dễ dàng hơn khi học tập qua Series video HackerRank ở mục Guide ⁠Group SQL Vietnam hoặc ở mục nổi bật trang Hoàng Hải Data
🔥Tham gia ngay để nhanh chóng thi chứng chỉ với kết quả tốt nhất!
Reel giới thiệu về series SQL HackerRank Challenges:

#hackerrank #SQL #sqlvietnam #hoanghaidata #kpim

—————————————- 

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KPIM 

Email: [email protected] 

Facebook: https://www.facebook.com/kpim.vn 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kpim/ 

Instagram: https://www.instagram.com/kpim.vn/ 

Phone: 091.668.2020 

Mục lục

Bài viết cùng chủ đề

Chắc hẳn các bạn đang ở đây đều thấy khái niệm “chuyển đổi số” xuất hiện dày đặc trên các

Trong hệ thống sinh thái Power Platform, KPIM đã giới thiệu về Power Automate để giúp xây dựng các quy

Xin chào các bạn, dựa trên kinh nghiệm triển khai các dự án với Power Platform ở nước ngoài, hôm